Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Geef de Rechtspraak een aparte begroting

De wetgevende en uitvoerende macht kunnen de Rechtspraak nu beïnvloeden via de portemonnee. Dat hoort niet in een rechtsstaat, waarin de staatsmachten onafhankelijk van elkaar moeten zijn. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak pleit voor een aparte begroting.

We leven in een prachtig land. Een land met een van de beste rechtssystemen ter wereld en waar de scheiding tussen staatsmachten niet ter discussie staat. Maar wat gebeurt er als een maatschappij onder druk komt te staan? Gebeurtenissen in Polen, Hongarije en Turkije dwingen ons in de spiegel te kijken. Kan dit ook hier gebeuren? We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar het antwoord is: ja. Tenzij we zorgen dat onze waarborgen voor een eerlijk en onafhankelijk rechtssysteem in beton gegoten zijn. En dat zijn ze nu helaas nog niet. Een deel van onze waarborgen is gebaseerd op het vertrouwen dat staatsmachten altijd het beste voorhebben met de rechtsstaat. Maar waarborgen op basis van vertrouwen zijn flinterdun als er een moment komt waarop de samenleving onder grote druk staat.

Ministerie

Een concreet voorbeeld is de financiering van de rechtspraak. Voor die financiering zou enkel en alleen de vraag leidend moeten zijn wat nodig is om rechtszaken goed en tijdig te kunnen behandelen, nu en in de toekomst. Toch werkt dat in ons land niet zo. De begroting van de Rechtspraak is nu een onderdeel van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierdoor is de financiering van rechtspraak onderdeel van beleidskeuzes van de minister: wordt er geïnvesteerd in nieuwe politieauto’s of zorgen we dat er voldoende geld is om jaarlijks alle 1,7 miljoen rechtszaken te behandelen? En wat is voldoende geld? Is dat net genoeg voor een zesje, of krijgen rechters voldoende tijd om zich goed voor te bereiden op een rechtszaak, eventuele getuigen te horen, een dossier goed te kunnen bestuderen en vragen te stellen, om zo een zorgvuldig oordeel te kunnen vellen?

Financiering

De wetgevende en uitvoerende macht kunnen de Rechtspraak nu beïnvloeden via de portemonnee. Dat hoort niet in een rechtsstaat, waarin de staatsmachten onafhankelijk van elkaar moeten zijn. Daarnaast strookt het niet met de Wet op de rechterlijke organisatie (Wro). Hierin staat dat de financiering van rechtspraak altijd op objectieve gronden moet plaatsvinden, onafhankelijk en politiek neutraal.

De Rechtspraak mag geen sluitpost mag zijn die afhankelijk is van politieke voorkeuren of bezuinigingen op een departement. De financiering van de Rechtspraak moet onafhankelijk en onpartijdig zijn, net als het oordeel van de rechter. Dat betekent ook dat er een niet-departementale begroting moet zijn die ruimte geeft om te blijven innoveren, de dienstverlening te verbeteren en de rechter de tijd geeft om zijn maatschappelijke taak waar te maken.

Initiatiefwet

Er is een nieuwe balans tussen de staatsmachten nodig. Rechtspraak is een kerntaak van de staat en verdient onverkorte uitvoering van het financieringsmodel dat daarbij past. Waarom dan geen aparte begroting net als Hoge Colleges van Staat zoals de Raad van State en de Nationale ombudsman, zoals beschreven in de Comptabiliteitswet en in het initiatiefwetsvoorstel van SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen?

Bron: Sconline; beeldmateriaal: ANP

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...