Interview GGN: “Mensgericht incasseren wordt steeds belangrijker”

Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt mogelijk gemaakt door de partners, waaronder GGN. Voor dit artikel hebben we GGN vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincassoproces binnen de corporatiesector te verbeteren?

GGN: “Naast de reguliere incasso- en deurwaardersdiensten helpt GGN woningcorporaties bij het terugdringen van huurschulden en het voorkomen van ontruimingen. Een mooi voorbeeld hiervan is Check Sociaal, een slim online instrument dat in een paar muisklikken duidelijkheid verschaft over de betaalwaardigheid, de identiteit en het huurgedrag van de nieuwe huurder. Ontstaat er toch een huurachterstand dan helpen diensten als pré-incasso en interventiebezoeken deze terug te dringen. In ons CreditLab zoeken we samen met de klant naar de meest passende oplossing.”

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om het huurincassoproces te optimaliseren?

GGN: ”Wij streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk incassoproces. Maar ook naar een zo menselijk mogelijke manier om dat te doen. Daarom zijn we gestart met een gesegmenteerde aanpak van debiteuren, dat wil zeggen zoveel mogelijk op maat en oprechte aandacht, want dat loont. En dat kunnen we omdat we met een database van ruim 3,6 miljoen debiteuren nagenoeg heel niet-betalend Nederland goed in beeld hebben. Het historisch (betaal)gedrag van deze debiteuren is veelal een goede voorspeller voor toekomstig gedrag. Zo wordt middels een gesegmenteerde aanpak bepaald welk behandelplan het meest geschikt is. Met deze kennis helpen wij corporaties hun incassoproces verder te optimaliseren.”

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema?

GGN: “GGN participeert en investeert al geruime tijd in ketensamenwerkingsprojecten met verschillende belanghebbenden. Wij bieden hulp d.mv.:

– vroegsignalering;
– minnelijke huisbezoeken;
– inloopuren voor huurders;
– budgetbeheer;
– kennisoverdracht.

Daarnaast heeft GGN samen met een aantal partners het ethisch manifest “Van Schulden naar Kansen” ondertekend. Het manifest bevat 10 gouden regels om klanten (debiteuren) met betalingsproblemen te helpen én om te voorkomen dat er echt financiële problemen ontstaan. Deze 10 gouden regels worden gehanteerd door de medewerkers van GGN.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso?

GGN: “Mensgericht incasseren wordt steeds belangrijker. Waar mogelijk bieden we debiteuren de helpende hand in plaats van hen opzadelen met hoge kosten. Hiermee voorkomen we verdere (financiële) problemen. De gesegmenteerde aanpak bepaalt welk behandelplan (duur van het traject, inzet kanalen en middelen, timing en tone of voice) het meest geschikt is. Met het winnen van de Creditmanagement Innovation award 2017 ontving GGN de bevestiging dat hiermee de goede weg is ingeslagen.”

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

GGN: “GGN is een solide partner in en levert een totaalpakket aan diensten op het gebied van huurincasso. We delen onze kennis en ervaring en werken graag mèt onze klanten aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën uit de markt. Bezoek onze stand, wij maken graag kennis met u!”

GGN is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl

Bron: Credit Expo / Huurincasso Congres / GGN