VCMB Blog met René ter Cock van Graydon

 

In deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van René ter Cock Director Data Development bij GraydonCreditsafe

“Winter is coming”

Ik ben al sinds 1984 werkzaam in deze branche en het lijkt dat de geschiedenis zich soms herhaalt maar ook voor mij steeds nieuwe verrassing brengt zowel positief als negatief. Ik begon bij Van der Graaf Handelsinformatiebureau aan het einde van de crisis ‘1980 -1984’ waar bij door de vele faillissementen +/- 150.000 banen verdwenen in die periode.

In de latere internetzeepbel crisis van 1997 tot voorjaar 2000 waren er in die periode 5.000 faillissementen per jaar en ook had  dit weer impact op de arbeidsmarkt waardoor vele ict’ers hun baan kwijt raakte.
In de krediet crisis van 2007-2009 waren 10.000 faillissementen per jaar maar er ontstaan ook grote nieuwe spellers zoals bijvoorbeeld Adyen.

En nu de corona in 2020 met 4.000 faillissementen waarvan 3.000 bedrijven, lijkt deze crisis voor bedrijven en de economie niet heel slecht. In deze periode hebben bedrijven op allerlei manier steun van de overheid gekregen. We kennen de noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, NOW-regeling 1 t/m 8 en tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en ook nog de subsidie voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

NOW

Maar zijn al die regelingen met alle goede bedoeling niet gewoon een vorm van ongezonde bedrijven in leven houden? en dus uitstel van executie. Inmiddels zijn er 8.000 bedrijven al niet meer actief (opgeheven of failliet) voornamelijk in de detailhandel en Horeca, die van de NOW 1 en/of 2 regeling gebruik hebben gemaakt.

Voor deze eerste fase heeft de overheid alleen al voor NOW 1 en 2 een voorschot van 11,5 miljard aan 140.000 bedrijven verstrekt. De subsidie ’s hebben zeker voorkomen dat vele werknemers hun baan hebben kunnen behouden en de reden ook van de lage werkeloosheid in deze corona crisis. Maar wel tegen een hele hoge kostprijs. Een voorschot moet je terugbetalen en een niet terugbetaald voorschot moeten we met ze alle betalen.

Na de Crisis

Na een crisis komt de faillissementen golf! Zo ging het met de internetzeepbel van 2000 en  krediet crisis van 2009 . hieronder een overzicht van de faillissementen per jaar in een heat map de cijfers zijn van het centraal insolvency register (https://www.rechtspraak.nl/)

Wat gelijk opvalt is dat de golf faillissementen duidelijk zichtbaar was bij de vorige crisis maar bij de corona crisis lijkt wel het omgekeerde te gebeuren. Er zijn de laagste aantal faillissementen van de laatste decennium geregistreerd. Deze positieve trend is inmiddels licht gedraaid. Vele hebben onderschat wat voor impact al deze overheid subsidies hebben gehad op de verwachten stijging van het aantal faillissementen. Maar de situatie is nu duidelijk anders.

Bij GraydonCreditsafe hebben wij in de afgelopen jaren ook altijd een verband gezien met oplopen betalingsachterstand van bedrijven en een insolvency . Ook nu zie we een lichte stijging van de betalingsachterstand of dat nu door corona verplichtingen komt of energie kosten is niet duidelijk maar de verwachting is dat deze trend zich voortzet en dat de groene golven gele golven worden in de heat map.
En zoals met de andere crisis ook de corona crisis met wat vertraging een faillissementen golf geeft. De winter begint officieel 21 december 2022 wees voorbereid.

We adviseren onze klanten alert te zijn op betaalgedrag veranderingen  en hun klanten te monitoren. GraydonCreditsafe brengt data, oplossingen en kennis samen. Met een gezamenlijke ervaring van 150 jaar combineren we internationale data en lokale intelligentie. local intelligence en global data.

 

VCMB

GraydonCreditsafe heeft een lange relatie met de VCMB en ik zelf pas sinds dit jaar. Hiervoor ben ik altijd actief geweest in de NVH ( nu bekend als VvKi) en nu nog steeds met  de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI)

De VCMB is echter een bredere vereniging qua leden en heeft ook veel activiteiten voor de leden. Voor ons zijn de onderwerpen vanuit wetgeving interessant die door de Haagse commissie worden gemonitord. Maar ook projecten als waardenonderzoek , hoe kan je partijen buiten onze branche informeren over wat voor toegevoegde waarde onze bedrijfstak heeft.
Wat je ook ontdekt als bedrijf in deze branche dat je door samen te werken meer voor elkaar krijgt voor de industrie en ook voor je eigen organisatie . Ik kijk nu al uit naar de Young professional activiteiten in 2023 van de VCMB.

Samen zijn we beter

Met dank aan René ter Cock van GraydonCreditsafe