Hafkamp Groenewegen behaalt SRCM-certificering

Met trots kunnen wij mededelen dat onze organisatie als 3e kantoor in Nederland SRCM-gecertificeerd is. Na meerdere audits heeft ons kantoor een positief advies gekregen van de auditor en op 21, april 2021 is het SRCM-certificaat behaald. Wij willen alle medewerkers bedanken voor hun inzet om de SRCM normen zo goed mogelijk te implementeren in onze werkwijze.

De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. In de naamgeving en de uitwerking van de norm worden daarom apart de maatschappelijke aspecten, met name werkend richting de klant-debiteur benadrukt én die van betrokken en verantwoord incasseren waarbij ook de belangen van de andere partijen meewegen.