Herbenoeming VCMB Dagelijks Bestuur

In de Algemene Ledenvergadering van 30 November a.s. willen Herman, Niels en Wilbert de vergadering vragen om in te stemmen met hun herbenoeming.

De statuten schrijven voor dat andere kandidaten zich ook hiervoor kunnen aanmelden en dat vervolgens de ALV hierover dient te stemmen.

Heb je hiervoor interesse? Of meer in zijn algemeenheid interesse in een actieve(re) rol in het Bestuur.

Neem contact op met Ingrid@vcmb.nl