Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Hoe mijn begroting redde

Blockchaintechnologie heeft de potentie om budgetten efficiënter te beheren. Ongeoorloofde budgetoverschrijdingen bij projecten of het bekende potje met geld leeg maken, behoren hiermee tot het verleden. “We hebben de gemeentebegroting met inkomsten en uitgaven van een jaar lang nagespeeld.”

Blockchain is een technologie die problemen rondom privacy en veiligheid lijkt te kunnen verhelpen. Echter, de techniek is de status van het beloofde wondermiddel waarvan het resultaat nog moet blijken, bepaald nog niet ontgroeid. Dat blijkt ook uit de Gartner Hype Cycle, een grafische weergave van de maturiteit, adoptie en toepassing van specifieke technologieën. Hierin is blockchain zojuist het stadium gepasseerd waarin grote verwachtingen rond het concept ontstaan die, met de wijsheid van achteraf, tot het absurde worden opgevoerd. Het bewijs is onder andere terug te vinden in de opgelopen koersen van cryptovaluta en de hoge waarderingen van start-ups die zich met blockchain bezighouden.

Het onderzoeksbureau Gartner veroorzaakte in mei ophef in de technologiewereld. In hun jaarlijkse wereldwijde onderzoek onder 3.000 chief information officers stelde het bureau dat maar 1% aangeeft dat er binnen hun organisatie sprake is van een of andere vorm van blockchainadoptie. Gartner waarschuwt om de zegeningen van blockchain niet te hard te bejubelen. Waarschijnlijk kan niet eerder dan in 2025 geld verdiend worden met de technologie. Onguard, een specialist in creditmanagementsoftware, meldde dat 51% van de CFO’s blockchain als een hype bestempelt die wel overwaait.

Trial and error

Wereldwijd wordt in iedere sector geëxperimenteerd met blockchain. Op het gebied van cryptovaluta zijn de zegeningen duidelijk, maar op andere gebieden laat de waarde voor bedrijven zich minder eenvoudig duiden, zegt Einte van der Wal. Hij houdt zich bij PwC Nederland onder andere bezig met blockchain. “Bedrijven moeten verschillende blockchainprojecten uitproberen om de waarde te ontdekken, of dat nu extra omzet is, kostenbesparingen of verbeteringen in de klantervaring. Gekeken naar de toepassingen lijkt blockchain echter iets minder veelbelovend dan vooraf werd ingeschat.”

‘Een goede blockchaintoepassing kan een deel van het Europese btw-fraudeprobleem oplossen. Dat is maatschappelijk relevant’

Blockchaintechnologie lijkt met name kansrijk in situaties waarbij verschillende partijen zijn betrokken die behoefte hebben aan extra vertrouwen en transacties die na afronding niet meer kunnen worden aangepast. Momenteel onderzoekt Van der Wal of blockchain kan worden ingezet om btw-fraude te bestrijden in de Europese Unie. Volgens ramingen mist de Europese fiscus door fraude ongeveer 160 miljard euro per jaar aan btw-inkomsten. PwC heeft een computersimulatie ontwikkeld die het onderscheid kan maken tussen betalingen voor het product of de dienst aan de leveranciers en het bedrag aan btw, dat toekomt aan fiscus. “Een goede blockchaintoepassing kan een deel van het Europese btw-fraudeprobleem oplossen. Dat is maatschappelijk relevant”, aldus Van der Wal.

Transparantere voedselketen

De blockchainexpert van PwC noemt de voedselketen een ander goed voorbeeld waar partijen behoefte hebben aan extra digitaal gekweekt vertrouwen. Consumenten willen, met onder andere het paardenvleesschandaal in het achterhoofd, steeds vaker weten of het voedsel dat zij kopen te vertrouwen is. Door met behulp van blockchaintechnologie de herkomst van voedsel te waarborgen, kan extra vertrouwen worden bewerkstelligd. Het verpakte stuk vlees in de supermarkt kan door de technologie naar een specifieke koe worden herleid, waarbij tevens duidelijk is wie het dier heeft geslacht en van welke boerderij het afkomstig is. “Zodat je van het vlees in de supermarkt weet dat het afkomstig is van een boer die alleen koeien houdt en geen paarden”, aldus Van der Wal.

Blockchainexperimenten bij Nederlandse gemeenten

• Schiedam: budgetbeheer via blockchain om schulden te voorkomen

• Stichtse Vecht: aanvraag rolstoel door middel van blockchaintechnologie

• Zuidhorn: blockchaintechnologie voor het registeren van regelingen van het Kindpakket

• Rotterdam: toeristenbelasting slimmer innen met blockchain

• Drechtsteden: sneller aanvragen van een gehandicaptenkaart

De begroting in de blockchain

De ‘digitale vertrouwensmachine’ blockchain kwam ook om de hoek kijken toen bij PwC een Nederlandse gemeente aanklopte met een vraag die vrij algemeen van aard was: wij willen iets doen met blockchain. De uitkomst was echter heel concreet. In een sessie met mensen van het departement Financiën werden de belangrijkste financiële knelpunten besproken. Twee deelgebieden, waarbij vertrouwen zeer belangrijk is, bleven over voor het experiment: het toekennen van subsidies en beheren van budgetten door gemeenteafdelingen. “Traditioneel vindt de verdeling en besteding van budgetten bij gemeenten plaats op basis van vertrouwen of verklaringen achteraf”, zegt Van der Wal. “Dat kan tot vragen of zelfs wantrouwen leiden tussen afdelingen over of het geld wel is besteed aan de juiste vooraf overeengekomen doelstellingen.”

‘Meer controle en transparantie was een belangrijke reden voor de gemeente om dit project met ons aan te gaan. We hebben in feite de gemeentebegroting met inkomsten en uitgaven van een jaar lang nagespeeld’

PwC bedacht op basis van blockchaintechnologie een computersimulatie (proof of concept) waarin het verdelen en monitoren van budgetten, gekoppeld aan afdelingen en doelstellingen, centraal staat. Het geld wordt vooraf geëtiketteerd, zodat gedurende het begrotingsjaar zichtbaar is wat is besteed door de departementen en wat niet. De simulatie geeft ook een prognose als de budgetten overschreden dreigen te worden. De blockchaintoepassing maakt het mogelijk om al na drie maanden goed te voorspellen of afdelingen over hun budget dreigen te gaan of juist eronder blijven, zegt Van der Wal. “Meer controle en transparantie was een belangrijke reden voor de gemeente om dit project met ons aan te gaan. We hebben in feite de gemeentebegroting met inkomsten en uitgaven van een jaar lang nagespeeld.”

Alleen geld naar het juiste doel

Bij gemeenten of diensten gebeurt het regelmatig dat, als er minder geld dan begroot wordt uitgegeven aan een bepaald doel of project, het niet-bestede geld ergens anders wordt aangewend. Het bekende potje geld dat nog leeg moet. De blockchaintechnologie rekent af met die cultuur. “Met blockchain is te realiseren dat het geld alleen aan doelstellingen worden uitgegeven, die departementen van tevoren hebben aangegeven. Een ton extra uitgeven aan een project, kan dan niet meer opgevangen worden door elders een ton te bezuinigen. Een gemeente die budget heeft gekregen om drie fietsbruggen te bouwen, kan dan niet zonder ruggespraak te houden, besluiten een sportveld aan te leggen van het geld”, zegt Van der Wal.

Nog meer blockchaintoepassingen

Een ander belangrijk voordeel van de techniek is dat het aantal controlemomenten door mensen volledig geautomatiseerd kan worden. Dat bespaart manuren, omdat gedurende het jaar geen budgetten meer hoeven te worden vrijgemaakt of aangepast. “De begroting van een gemeente wordt vaak honderden keren per jaar bijgesteld doordat de kosten en opbrengsten altijd anders zijn dan vooraf ingeschat. Dat is met blockchain onnodig”, zegt Van der Wal. Hoe groot acht hij de kans dat het computerspel in de toekomst werkelijkheid wordt? Van der Wal houdt er serieus rekening mee dat blockchain gebruikt gaat worden bij de toekenning van subsidies en toepassingen, waarbij budgetbeheer en vertrouwen tussen meerdere partijen belangrijk zijn. “Het is niet per se een eenmalige proefballon geweest. Veel partijen vinden de toepassing interessant. Er lopen momenteel bijvoorbeeld bij een aantal gemeenten experimenten met blockchain en schuldhulpverlening. Door uitgaven aan de huur, eten en drinken en de zorgtoeslag te etiketteren, kun je voorkomen dat het geld aan andere zaken wordt besteed. Zo komen mensen sneller uit de schuldsanering.”

Heilige graal?

‘Als gevolg van de hype is ten onrechte het etiket erop geplakt dat blockchain voor veel zaken een oplossing is, terwijl we ons nu pas in de fase bevinden dat veel partijen kijken of het voor veel zaken een oplossing kan zijn’

Dat blockchain in deelgebieden succesvol kan zijn, leidt geen twijfel. Of de techniek ooit mainstream wordt, vindt Van der Wal veel lastiger te voorspellen. “Het is een heel hippe en gehypete technologie. Als gevolg van de hype is ten onrechte het etiket erop geplakt dat blockchain voor veel zaken een oplossing is, terwijl we ons nu pas in de fase bevinden dat veel partijen kijken of het voor veel zaken een oplossing kan zijn. Een ding is echter zeker: omdat het zo een hype is, wordt uit blockchain gehaald wat erin zit.”

Bron: FD, aangeboden door PWC

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...