Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Hoe een kredietverzekering voor continuïteit kan zorgen

De komende vakantiemaanden betekenen voor veel bedrijven een rustige periode en daardoor een aanslag op de liquiditeit. Al jaren blijkt dat juist die liquiditeitsaanslag een enorme bedreiging vormt op de betaling van facturen. Een kredietverzekering kan dan uitkomst bieden! Een kredietverzekering beschermt uw bedrijf tegen de risico’s van wanbetaling. Dit betekent dat uw facturen verzekerd zijn. Betaalt uw klant niet, dan krijgt u toch uw geld.

Wat is een kredietverzekering?

Ondernemers kunnen een kredietverzekering gebruiken om met vertrouwen nieuwe markten te verkennen en de afnemers concurrerende kredieten aan te bieden. Primair dekt een kredietverzekering het betalingsrisico: er is geleverd, er is gefactureerd en de factuur wordt niet betaald. Een kredietverzekering biedt bedrijven bescherming wanneer klant(en) in gebreke blijven bij het betalen van facturen (debiteurenverzekering). Zo’n situatie ontstaat doordat uw klant failliet gaat of niet binnen de gestelde termijn betaalt. Als dit om grote bedragen gaat kan het zelfs de continuïteit van het eigen bedrijf in gevaar brengen. Tevens krijgen bedrijven vooraf informatie inzake zakendoen in binnen- en buitenland.

Een kredietverzekering biedt een goede oplossing: controle kredietwaardigheid van afnemers, incasso bij uitblijven betaling en dekking bij schade

Hoe werkt een kredietverzekering?

Stap 1 Bepaal een kredietlimiet voor elke klant

Voordat u de opdracht met uw afnemer aangaat, beoordeelt de verzekeraar de financiele situatie van de klant. U vraagt een specifiek limietbedrag aan per debiteur (het maximaal openstaande factuurbedrag) en de verzekeraar analyseert of dit toegekend kan worden. De limiet geeft aan voor welk bedrag u verzekerd kunt leveren aan deze afnemer.

Stap 2 Leveren van goederen of diensten en versturen van factuur

Bij een positieve kredietlimiet kan de order uitgevoerd en geleverd worden. Vervolgens verstuurt u de factuur met daarop de afgesproken factuurdatum en vervaldatum.

Stap 3 Uw klant betaalt niet!

Als de afnemer na de vervaldatum niet betaald, dan start de zogenaamde achterstalligheidsperiode. Neem direct contact op met uw kredietverzekeraar, zij zorgen voor het incasso en/of de uitbetaling.

Stap 4 Niet meer leveren

Is een factuur na de achterstalligheidsperiode nog steeds niet betaald? Dan zijn alle nieuwe leveringen niet meer verzekerd.

Stap 5 Schade

Betaalt uw klant ook na het incassotraject niet of gaat de klant failliet? Dan keert de kredietverzekeraar de schade aan de onderneming uit tegen het afgesproken dekkingspercentage.

Wat zijn de voordelen van een kredietverzekering?

Veel ondernemers zijn zich niet of niet voldoende bewust van de risico’s die zij lopen door afnemers op rekening te beleveren. Maar wat nu als 1 van de belangrijkste afnemers plotseling zijn rekeningen niet meer betaalt? Dit kan zomaar het voortbestaan van de eigen onderneming in gevaar brengen. Maar er zijn nog meer voordelen waarom een onderneming zijn vorderingen kan verzekeren:
• Bescherming van uw bedrijfscontinuïteit;
• Kredietverzekering biedt mogelijkheden voor selectieve omzetexplosie;
• Verbetering klantrelaties door langere betalingsregelingen en vrijere omgang bij geschillen;
• Landen- fabricage- en voorrisico’s kunnen worden meeverzekerd;
• Ontzorging op het gebied van incasso;
• Monitoring van de debiteurenrisico’s;
• Professionalisering van uw creditmanagementproces;
• Betere financieringsmogelijkheden bij uw bank;
• Nog meer voordelen: risicospreiding, verbetering netto marge en het verkorten van de betalingstermijn.

Boven alles draagt een kredietverzekering bij aan de continuïteit van een organisatie, met name in onzekere en minder actieve tijden. Ook het aanvragen van kredietinformatie m.b.t. uw klanten kan helpen bij het voorkomen van wanbetaling.

Wie kunnen gebruik maken van een kredietverzekering?

Elk bedrijf dat op krediet levert kan profiteren van een kredietverzekering. Bedrijven uit allerlei sectoren en van verschillende omvang, zowel zakelijke dienstverleners als bedrijven die goederen verhandelen, maken gebruik van een kredietverzekering.
• Onderneming start met exporteren of heeft veel afnemers in het buitenland;
• Onderneming hanteert kleine marges;
• Concentratie van afnemers in de portefeuille;
• Onderneming groeit snel en neemt grote orders aan;
• Onderneming heeft regelmatig te maken met afschrijving door onbetaalde facturen.

Welke factoren hebben invloed op de premie?

• Omzet : Hoe hoger uw verzekerde omzet, des te lager de premie.
• Toegestane betalingstermijn : Hoe korter de betalingstermijn, hoe lager de premie.
• Landen : Of het nu komt door de infrastructuur, politiek of stabiliteit, sommige landen vormen een kleiner handelsrisico dan andere.
• Sector : Sommige sectoren hebben een grotere marktvolatiliteit. Het risico wordt weerspiegeld in de premie.

Het grote voordeel is dat een kredietverzekering er voor zorgt dat het weerstandsvermogen van een onderneming op peil blijft. Het is een groot verschil wanneer een onderneming €80.000 in zijn geheel moet afschrijven of daarvan nog €70.000 terugkrijgt.

Wilt u meer weten over een kredietverzekering? Neem dan contact op één van de leden van het VCMB.

Bron: Atradius, BVCM, Coface, Euler Hermes, Meeùs

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...