Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Wat houdt digitaal toezicht op faillissementen in?

In het digitale systeem Mijn Rechtspraak – Toezicht wisselen toezichthouders (rechtbank) en uitvoerders (curatoren) op een digitale manier informatie uit over een zaak. Het gaat daarbij om informatie als een verslag, verzoek, rekening en verantwoording, wijziging of afronding.

Als curator kunt u via Mijn Rechtspraak:
• zien welke taken openstaan;
• verslagen en voortgangsinformatie inleveren;
• machtigingen aanvragen;
• beslissingen van de rechter inzien.

 

Stand van zaken

Rechtbanken gaan geleidelijk werken met Mijn Rechtspraak – Toezicht. Uw rechtbank neemt contact met u op als u ook van Mijn Rechtspraak gebruik kunt gaan maken
Op dit moment worden in Mijn Rechtspraak – Toezicht alleen faillissementsdossiers van enkelvoudige rechtspersonen en natuurlijke personen zonder eigen onderneming behandeld.

Wie hebben toegang tot de gegevens in het Toezichtsysteem?

Alleen de curator die de zaak in behandeling heeft, kan in het Toezichtsysteem de zaak inzien. Daarnaast kan de curator een of meerdere kantoormedewerkers machtigen. De gemachtigde kantoormedewerker kan namens de curator handelingen verrichten en de zaak inzien.

Bij de rechtbank hebben alleen medewerkers van het insolventieteam die geautoriseerd zijn voor het systeem, toegang tot een zaak. Geautoriseerde medewerkers hebben alleen toegang tot zaken van hun eigen rechtbank. De geautoriseerde medewerkers van het insolventieteam hebben toegang tot alle zaken van hun rechtbank. Dit heeft te maken met de continuïteit bij onder andere vakantie of ziekte. Alle mutatiehandelingen worden gelogd in het systeem. Daardoor is duidelijk welke gebruiker op welk moment welke wijziging heeft aangebracht.

Kan een medewerker van een advocatenkantoor alle zaken zien van alle aan het kantoor verbonden curatoren?

Een curator krijgt na het inloggen alleen zijn zaken te zien. Een kantoormedewerker moet tijdens het inloggen de curator selecteren namens wie hij handelingen wil uitvoeren. Vervolgens ziet hij alleen de zaken van de geselecteerde curator. Als een kantoormedewerker handelingen voor andere curatoren van een kantoor wil uitvoeren, moet hij opnieuw uit- en inloggen om zaken van een andere curator te kunnen inzien.

Als een curator wordt vervangen door een andere curator, krijgt de nieuwe curator dan het volledige dossier inclusief alle chatsessies met de rechter-commissaris?

Ja. De nieuwe curator heeft inzicht in alle informatie van zijn voorganger. Zo heeft de nieuwe curator een zo volledig mogelijk beeld heeft van (de ontwikkelingen rondom) de zaak.

Waar kan ik mij aanmelden om digitaal te gaan werken?

Dank voor de belangstelling. Rechtbanken gaan geleidelijk aan werken met Mijn Rechtspraak – Toezicht. De rechtbank in uw arrondissement neemt zelf contact met u op als u aan de beurt bent om aan te haken.

Hoe kom ik als curator in Mijn Rechtspraak – Toezicht?

Als uw rechtbank u heeft uitgenodigd om van het digitale systeem gebruik te maken, dan kunt u via Mijn Rechtspraak – Toezicht inloggen met uw advocatenpas.

Tip: voeg de link om op Mijn Rechtspraak – Toezicht in te loggen toe aan uw favorieten. Gebruik het sterretje in Internet Explorer. Of selecteer de link volledig, houdt deze vast met de linkermuisknop en sleep de link naar de werkbalk bovenin. Bij andere browsers werkt dit op vergelijkbare wijze.

Hoe start ik een nieuwe zaak?

De rechtbank kan als enige een nieuwe zaak starten. De griffiemedewerker legt een aantal gegevens vast: de datum van de uitspraak, de naam van de rechtspersoon en de rechtsvorm, de naam van de curator en de betrokken juridisch medewerker en rechter-commissaris (RC). Zodra de rechtbank deze gegevens heeft geregistreerd, kunt u, na inloggen, de zaak inzien. Via Mijn Rechtspraak – Toezicht kunt u verzoeken, het vertrouwelijke plan van aanpak (vertrouwelijke ‘brief’) en voortgangsverslagen indienen. Tevens kunt u via digitale berichten beveiligd communiceren met de Rechtspraak. Alles wat u online in het systeem zet, is in de werkomgeving van de rechtbank direct zichtbaar.

Hoe zie ik mijn zaken in Mijn Rechtspraak – Toezicht faillissementen?

Na het inloggen ziet u in Mijn Rechtspraak – Toezicht faillissementen een overzicht van uw eigen opdrachten. In dit overzicht staan opdrachtkenmerken en betekenisvolle namen (bijv. naam van het faillissement). Vervolgens kunt u doorklikken naar de zaak.

Kan ik als curator ook buiten Mijn Rechtspraak (en buiten een zaaksdossier) met de RC over een zaak communiceren?

U kunt geen schriftelijke informatie (fax, mail, brief) over een zaak meer uitwisselen buiten het portaal om. In een zaaksdossier kunt u via Mijn Rechtspraak op gestructureerde wijze informatie aanleveren: via een bericht, een verzoek, een plan van aanpak of een verslag. U kunt wel bellen met de rechtbank.

Kan ik via Mijn Rechtspraak het financieel verslag en het verzoek om autorisatie van betalingsarrangementen uitwisselen ?

Het financiële verslag kunt u als bijlage uploaden in pdf-formaat. Het verzoek om autorisatie van betalingsarrangementen is één van de standaardverzoeken die u via Mijn Rechtspraak – Toezicht kunt indienen.

Hoe lang duurt het voordat ingevoerde informatie in Mijn Rechtspraak – Toezicht faillissementen zichtbaar is?

Alle informatie is direct beschikbaar in zowel Mijn Rechtspraak – Toezicht faillissementen (voor curatoren) als in Mijn Werkomgeving (voor rechtspraakmedewerkers).

Is een conceptverslag in Mijn Rechtspraak – Toezicht faillissementen direct zichtbaar voor de rechtbank?

In Mijn Rechtspraak – Toezicht faillissementen kunt u een verslag ‘opslaan’ en ‘publiceren’. Als u een conceptverslag opslaat, is dit zichtbaar voor de rechtbank.
Pas als u een verslag publiceert, is dit ook zichtbaar in het Centraal Insolventieregister.

Kan ik een conceptverslag controleren voordat dit zichtbaar is voor de RC?

Wanneer u een verslag opslaat, is dit meteen als conceptversie zichtbaar voor de rechtbank. U kunt het conceptverslag nog controleren vóór publicatie op het Centraal Insolventieregister.

Is er een archief voor de curator in Mijn Rechtspraak – Toezicht faillissementen?

Een afgeronde zaak blijft voor de curator toegankelijk in Mijn Rechtspraak – Toezicht faillissementen.

Worden lopende zaken van papier naar digitaal omgezet?

Ja. De rechtbanken zetten lopende zaken van papier om naar digitaal. De termijn waarop dit gebeurt varieert per rechtbank.

Bron : de Rechtspraak

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...