Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Interview met Adriaan Kom van Altares Dun & Bradstreet “CDD-processen kunnen niet meer zonder robot”

In de discussie over de dynamiek in de arbeidsmarkt spelen robots een steeds belangrijkere rol. Velen zien in robots een bedreiging. Robotisering zou tot verdringing leiden. Het klopt dat relatief eenvoudige, repeterende en handmatige taken worden geautomatiseerd met slimme software. Toch is het noodzakelijk. Enerzijds om het tekort aan gekwalificeerde mensen op te vangen in bijvoorbeeld het customer due dilligence proces. Anderzijds om de customer experience een impuls te geven. Met robots en artificial intelligence kun je sneller betere beslissingen nemen, en dat is exact wat nodig is.

Robots zijn dichterbij dan je denkt. Een beetje moderne smartphone beschikt over een slimme assistent die je kunt aanroepen om zoekopdrachten uit te voeren of om apps te bedienen. We zien ook dat steeds meer oplossingen worden ontwikkeld op basis van de ‘thuis-assistenten’. Online warenhuizen hebben ervoor gezorgd dat een deel van hun assortiment via home appliances benaderbaar is. En ook in de auto is de spraakgestuurde assistent inmiddels ingeburgerd. Een andere verschijningsvorm van de robot is de chatbot, die de bezoeker van een website antwoord geeft op vragen. Tot voor kort waren de mogelijkheden van deze vraag en antwoord applicaties beperkt. Op een ietwat moeilijke vraag moest de chatbot al snel het antwoord schuldig blijven. Maar de toepassingen worden steeds slimmer en ook zelflerend, met behulp van onder andere artificial intelligence.

Customer experience

Robotic process automation (RPA) wordt bijvoorbeeld steeds vaker in gezet bij onboardingprocessen. Een nieuwe klant wordt geacht allerlei data in te voeren die een bank doorgaans al in een systeem heeft opgeslagen of die via een data service provider beschikbaar is. Met RPA kunnen deze data automatisch worden ingevuld zodat de potentiële klant slechts zijn gegevens hoeft te controleren en te bevestigen. De customer experience krijgt op deze manier wel degelijk een impuls door de slimme softwarerobot.

Customer due dilligence

In de consumentenomgeving is de robot dus aan een opmars bezig en dat komt voor een groot deel doordat de customer experience kan worden geoptimaliseerd. De stap naar de zakelijke omgeving is echter niet zo groot. Het voorbeeld van het invullen van online formulieren kan heel eenvoudig vertaald worden naar een zakelijke oplossing. Voor het bepalen van de UBO (ultimate beneficial owner, uiteindelijk belanghebbende) dien je in de eerste plaats heel veel data te verzamelen die beschikbaar is in vele verschillende bronnen. Het vaststellen van de UBO is een essentieel onderdeel van het customer due dilligence onderzoek. Het ophalen van data neemt veel tijd in beslag. Dit proces kan eenvoudig met RPA worden versneld en verbeterd. Immers, je bent er zeker van de alle benodigde data wordt gebundeld, alvorens een expert de uiteindelijke beoordeling doet. Als je kijkt naar de enorme taak die bijvoorbeeld banken hebben als het gaat om customer due dilligence onderzoek dan is verdergaande automatisering van het verzamelen van data pure noodzaak. Er zijn gewoonweg te weinig goed geschoolde krachten. Wanneer je nu een groot deel van het tijdrovende werk kunt automatiseren, blijft er meer tijd over om de daadwerkelijke analyse te doen en een oordeel te vellen in het CDD-onderzoek. Je kunt dit ook breder trekken naar onderzoek in het kader van anti-witwasmaatregelen en fraudepreventie.

Klantgedrag is zo complex geworden dat de huidige generatie monitoring oplossingen heel veel transacties ten onrechte als verdacht aanmerkt

False positives

We hebben het in dit geval puur over RPA: het inzetten van software om eenvoudige handmatige taken te automatiseren. De combinatie met artificial intelligence en machine learning, wat nog maar mondjesmaat wordt toegepast, helpt banken ook in het monitoren en beoordelen van klantgedrag en transacties. Een van de toepassingen is named entity recognition, waarbij tekstanalyse plaatsvindt in beschrijvingen van transacties op zoek naar eigennamen. Zo kunnen gesanctioneerde partijen opgespoord worden. Tevens kan de hoeveelheid false positives worden teruggebracht met AI. Klantgedrag is zo complex geworden dat de huidige generatie monitoring oplossingen heel veel transacties ten onrechte als verdacht aanmerkt. Dit leidt tot onnodig ingrijpen en bovenal wordt de klant in een kwaad daglicht gesteld, terwijl er geen vuiltje aan de lucht is. De conclusie is dan ook dat investeringen in robotics in combinatie met AI zowel ten goede komen aan efficiency en productiviteit als aan de customer experience.

Datakwaliteit

Ten slotte is het goed om te wijzen op het belang van datakwaliteit. Voordat je als organisatie stappen zet om data-integratie en RPA te gaan realiseren, moet je ervan op aan kunnen dat de data uit de bronnen die je ter beschikking hebt correct en actueel is. RPA heeft een grote impact op je organisatie, niet in de laatste plaats omdat mensen moeten veranderen. Medewerkers moeten mee in een nieuwe werkwijze en dan is het essentieel dat je direct een goede start maakt; met goede data.

Bron: CM.nl

Gerelateerde artikelen

Achterstallige betalingen stijgen met 75%

Achterstallige betalingen stijgen met 75%

Sinds de uitbraak van het coronavirus moeten veel bedrijven langer wachten op betaling. Een jaar geleden was 32% van de facturen van Nederlandse bedri...

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...