Interview SRCM | Duurzaam Credit Management Award

Een Duurzaam Credit Management Award laat zien dat we serieus werk maken van betrokken, verantwoordelijk creditmanagement

Tijdens de Credit Expo op 7 november 2023 wordt voor het eerst een Duurzaam Credit Management Accent uitgereikt. Het Accent wordt uitgereikt aan de genomineerde voor de VVCM Innovation Award van wie de innovatie de hoogste bijdrage levert aan een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek. We vroegen Bart van Gerven, voorzitter van SRCM-certificering, naar de achtergronden en doelstellingen.

Stichting SRCM certificeert creditmanagementorganisaties voor maatschappelijk betrokken creditmanagement, op basis van de SRCM-normen voor betrokken en verantwoorde oplossingen voor betalingsachterstanden die de belangen van alle stakeholders respecteren. De branchespecifieke certificeringen helpen de deelnemers om hun duurzame inzet voor verantwoordelijk creditmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar te maken en stimuleert innovatie en ketensamenwerking langs gedeelde normen, waarden en procesinrichting.

Hoe is SRCM op het idee gekomen voor die bekroning?

In de SRCM-verslagen voor de certificering van de SRCM-norm zien we dat er door de deelnemende organisaties veel tijd en aandacht besteed wordt aan het verbeteren van hun creditmanagementbenadering. Daarbij ligt het accent vaak op kwetsbare groepen klant-debiteuren, om die te beschermen tegen kosten en maatregelen die ze niet kunnen dragen. Maar we zien ook een beweging om duurzame, haalbare betalingsregelingen aan te bieden en om met data en kunstmatige intelligentie overkreditering te voorkomen. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer initiatieven waar we op dit moment nog geen kennis van hebben. Die willen we graag stimuleren door ze in het zonnetje te zetten.

Wat is de Duurzaam Credit Management Accent en wat is de relatie met de Innovation Award?

De VVCM Credit Management Innovation Award stond altijd al open voor alle partijen uit de schulddienstverleningsketen. Alleen ontbrak er een Accent op duurzaamheid in de vraagstelling én in de waardering. Dat hebben we nu bewust toegevoegd naast de Innovation Award. Het is dus niet zo dat de winnaar van de Innovation Award automatische ook het Duurzaam Credit Management Accent wint. Kan uiteraard wel, maar die kan ook aan een van de andere genomineerden worden uitgereikt.

Wat wil SRCM met het Duurzaam Credit Management Accent bereiken?              

Die eerdergenoemde initiatieven leveren een bijdrage aan het voorkomen van problematische schulden. Maar krijgen te weinig aandacht en waardering in de maatschappelijke en politieke discussies rondom armoede en schulden, vinden wij.

Het leek ons een goed idee om een podium te geven aan innovaties die een duurzaam effect hebben op het voorkomen of oplossen van schulden. Dat motiveert en inspireert andere marktpartijen om na te denken wat die ideeën in hun eigen activiteiten zouden kunnen opleveren. Zo ontwikkelen we een hefboom voor duurzame innovatie in het creditmanagementvak. Daarmee leveren we een bijdrage aan de maatschappelijke zorgen en kosten die de schuldenproblematiek met zich meebrengt. En hopelijk ook aan het maatschappelijke en politieke debat, waarin de creditmanagementcategorie nog veel te vaak negatief wordt weggezet als het over armoede en schulden gaat. Juist uit onze sector komen veel waardevolle ideeën om schulden te voorkomen of tenminste hanteerbaar te houden.

Wie kunnen er meedingen naar de Award en het Accent?

Alle Nederlandse organisaties die actief zijn in de schulddienstverleningsketen kunnen meedingen naar de bekroningen.  Deelname is gratis en het vraagt niet meer dan het invullen van 10 vragen over je innovatie via een online deelnameformulier. Dat neemt denk ik de meeste drempels weg om je innovatie in te zenden. Zorg alleen wel dat je inzending voor 16 oktober binnen is, want dan gaat de onafhankelijke jury aan de slag om de drie nominaties te selecteren.

Hoe denken jullie hiermee duurzame creditmanagement innovaties meer bekendheid te geven?

Door de samenwerking met VVCM en met Credit Expo. De Credit Expo Nieuwsbrief wordt wekelijks heel goed gelezen door het vak, daarin zullen we tot de Credit Expo op 7 november wekelijks updates geven over de jury, de inzendingen, de nominaties en eerdere winnaars aan het woord laten over hun visie op duurzaam creditmanagement. Daarnaast hebben de brancheverenigingen VCMB, KBvG en NVIo gevraagd om ons te helpen om de VVCM Innovation Award én het Duurzaam Credit Management Accent bekend te maken bij hun leden.

Voor SRCM is dit ook geen eenmalige activiteit, volgend jaar is er zeker weer een verkiezing!