Johan Geeroms: Prijsstijgingen eisen tol: ‘Stapel onbetaalde rekeningen van ondernemers groeit’

Steeds meer ondernemers kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Hierdoor neemt het aantal wanbetalers toe, zeggen kredietverzekeraars tegen BNR. Veel bedrijven kunnen kostenstijgingen door de historisch hoge inflatie slecht doorberekenen, waardoor hun winst verdampt.

‘De excessieve inflatie zorgt voor meer en meer problemen’, stelt risicodirecteur Johan Geeroms van Allianz Trade Benelux, een van de grote kredietverzekeraars van het land. ‘We zien de wanbetalingen substantieel toenemen, ook in Nederland.’

Vooral de hoge energieprijzen spelen ondernemers flink parten: ‘Multinationals kunnen die hogere kosten makkelijker doorberekenen dan ondernemers in het mkb.’ De belangrijkste reden waarom bedrijven facturen niet kunnen betalen is, volgens Geeroms, omdat hun klanten dat ook niet doen.

Ook Atradius merkt dat er vaker te laat wordt betaald door ondernemers. ‘Die toename is significant’, merkt hoofd risicoacceptatie Edwin Kuhlman, ‘en varieert tussen de 30 en 80 procent.’ Er zit een verschil in het aantal wanbetalingen bij ondernemers die hoofdzakelijk zakendoen in Nederland en die internationaal opereren.

‘We verwachten dat de stijging de rest van het jaar over de hele linie doorzet.’ Volgens Kuhlman is het een eerste indicatie dat bedrijven geld tekortkomen: ‘Het aantal schademeldingen volgt daar dan meestal op.’

Coface ziet vergeleken met vorig jaar al ‘een duidelijke stijging in aantal gemelde schades’ door wanbetaling. Tot nu toe lag het aantal wanbetalers in het bedrijfsleven op een historisch laag niveau, maar dat gaat veranderen, denken de kredietverzekeraars.

Toename faillissementen

Volgens Atradius worden ondernemers getroffen door een ‘perfect storm’: hoge inflatie, personeel- en materiaaltekort plus de verwachting dat consumenten vaker de hand op de knip houden en meer bedrijven omvallen. ‘De faillissementen gaan fors stijgen in de komende 12 maanden.’

Op basis van eigen onderzoek houdt Allianz Trade voor volgend jaar zelfs rekening met een toename van bijna 40 procent. ‘Die toename wordt mede veroorzaakt door het wegvallen van allerlei overheidssteun’, verklaart risicodirecteur Johan Geeroms. Bovendien moeten ondernemers hun openstaande rekeningen bij de fiscus terugbetalen en andere schulden herfinancieren tegen hogere rentelasten.

Domino-effect

Volgens Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL is de kans op een domino-effect groot. Als de ene ondernemer zijn rekeningen niet kan betalen, kan de andere dat volgens hem vroeg of laat ook niet. ‘Mijn grootste zorg is dat het veel slechter gaat met het Nederlandse bedrijfsleven dan ze in Den Haag doorhebben. Het gaat heel snel de verkeerde kant op.’

Volgens Biesheuvel moeten ‘de energiebedrijven die miljarden verdienen kijken of ze de energierekening kunnen verlagen voor de rest van de bedrijven’. Ook wil hij dat het kabinet afziet van lastenverhogingen voor het bedrijfsleven.

Ook MKB Nederland ziet dit domino-effect. ‘Dat is al gaande’, zegt Leendert Jan Visser. ‘Ondernemers die veel energie verbruiken worstelen met hun voortbestaan. Sommige staken hun productie, maar steeds meer stoppen er gewoon mee.’

Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat meer dan de helft van de ondernemers de kostenstijgingen voor een klein gedeelte of helemaal niet kan doorberekenen aan klanten. Mede hierdoor zakte in de eerste helft van dit jaar 9 procent van de ondernemers al in de rode cijfers, waarbij nog eens 15 procent ‘geen noemenswaarde winst of verlies’ maakte.

Horecabedrijven en ondernemers in de cultuur, sport en recreatie en de horeca waren het minst positief over hun bedrijfsresultaat.

Bron: BNR