Joop Tromp (Syncasso) treedt toe tot de Haagsche Commissie

 

De Haagsche Commissie van VCMB zet zich in om de belangen van het creditmanagementvak te vertegenwoordigen bij de verschillende Ministeries, Tweede Kamerleden en andere stakeholders die betrokken zijn bij de beleidsvorming rondom creditmanagement. De Haagsche heeft zich bijvoorbeeld succesvol ingezet voor Eerlijke Griffierechten, aandacht gevraagd voor de Positie van de Schuldeiser en is recent intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het wetsvoorstel voor de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI).

Alle CM-disciplines vertegenwoordigd in de Haagsche

De Haagsche Commissie is samengesteld uit leden van de VCMB die verschillende creditmanagement-disciplines vertegenwoordigen en zowel B2B als B2C creditmanagementexpertise. De heterogene samenstelling van opdrachtgevers en dienstverleners zorgt ervoor dat de commissie onderwerpen deskundig vanuit verschillende gezichtspunten kan bespreken en toelichten.

Versterking voor de Haagsche Commissie

Joop Tromp – CFO en partner bij Syncasso – komt de Haagsche Commissie versterken. Joop brengt een ruime ervaring op het gebied van B2C creditmanagement, innovatie en ketensamenwerking mee voor de Haagsche. Hij is al bijna twintig jaar gerechtsdeurwaarder. Daarnaast certified creditmanager (CCM). Van 2011 tot 2017 bestuurslid van VVCM. Binnen Syncasso verantwoordelijk voor het financiële beleid, maar ook persoonlijk betrokken bij de ondernemingsstrategie, innovatie en de strategische besprekingen met corporate- en overheidsopdrachtgevers.

Wij heten Joop van harte welkom binnen de commissie