Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Kamer neemt wet aan die faillissementen
moet helpen voorkomen

De Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) regelt dat noodlijdende bedrijven met hun schuldeisers bindende afspraken over herstructurering kunnen maken, voordat het tot insolventie komt.

In het kort

Na zevenenhalf jaar is de Wet homologatie onderhands akkoord eindelijk aangenomen. Die regeling kan faillissementen als gevolg van de coronacrisis te helpen voorkomen. De discussie over het faillissementsrecht loopt door, bijvoorbeeld over ‘fundamentele’ verdelingsvraagstukken.

De Tweede Kamer heeft dinsdag met algemene stemmen een wet aangenomen die moet helpen voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Dat levert behoud van banen en waarde op, is het idee. Nu veel ondernemingen door de coronacrisis op omvallen staan, hebben juristen en de polder aangedrongen op snelle invoering van de regeling.

Het gaat om de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa). Die regelt dat noodlijdende bedrijven met hun schuldeisers bindende afspraken over herstructurering kunnen maken, voordat het tot insolventie komt. Indien nodig kunnen dwarsliggende crediteuren door de rechter gedwongen worden om mee te doen.

Onthamerd

Lange tijd leek de Whoa een hamerstuk te worden, maar Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) dwong toch nader debat af. Haar belangrijkste inzet was het beter beschermen van kleine schuldeisers, vaak mkb-leveranciers van grote bedrijven.

Na de ‘onthamering’ ontspon zich alsnog een publieke discussie. Juristen namen elkaar op de korrel in een reeks opiniestukken en vakpublicaties. Een groep voorstanders van de Whoa zoals voorgesteld door minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker richtte zich ook in stevige bewoordingen tot de ‘dwarsliggende’ Kamerleden.

Zij voerden onder meer aan dat de nieuwe wet snel ingevoerd moest worden om bedrijven beter door de coronacrisis te kunnen helpen. De Kamerleden stonden evenwel op een inhoudelijke behandeling. De expliciete doelstelling van advocatenkantoren om van Nederland een internationale ‘insolventiehub’ te maken wekte bovendien de wrevel van Whoa-sceptici.

Aanpassingen

Uiteindelijk wisten Van der Graaf, Michiel van Nispen (SP) en Henk Nijboer (PvdA) te bedingen dat kleine schuldeisers in beginsel 20% van hun claim terugzien. Als dat er niet in zit, moet de schuldenaar duidelijk uitleggen waarom. Ook kunnen financiers die een onderpand hebben niet langer eisen dat ze de faillissementswaarde van hun vordering in contanten uitgekeerd krijgen, omdat dat het sluiten van een akkoord zou bemoeilijken. Die waarde is meteen ook het maximumbedrag dat zekerheidsgerechtigen in een akkoord kunnen claimen.

Twee andere amendementen redden het niet. Nijboer ageerde tegen de volgens hem al te sterke positie van aandeelhouders die ook leningen met onderpand verstrekken, maar Dekker wilde die zekerheidsrechten niet schrappen. Ook zag de minister niets in een beperking van de mogelijkheid voor aandeelhouders om te blijven zitten, ook als schuldeisers een afschrijving voor de kiezen krijgen.

Discussie over insolventierecht loopt door

Nog steeds zijn juristen het niet eens over wat nu precies de ideale Whoa is. Zo schrijft insolventieadvocaat Nicolaes Tollenaar in een reactie op de aangenomen amendementen dat ze de regeling ‘minder goed hanteerbaar’ maken. Voorstanders van het initiële Whoa-voorstel hebben bij herhaling gesteld dat het niet verstandig is om zo’n ingewikkelde wet op onderdelen aan te passen.

Hoe de Whoa (die nog wel langs de Eerste Kamer moet) in de praktijk werkt, zal in de coronacrisis waarschijnlijk snel blijken. In de wet is een evaluatiemoment over drie jaar opgenomen.

Zogenoemde ‘verdelingsvraagstukken’ (wie krijgt wat als een bedrijf failliet gaat?) zijn buiten de Whoa gebleven. Terecht, zegt advocaat Job van Hooff van Stibbe. ‘Dat is een fundamentele vraag, die ook fundamenteel behandeld moet worden: voor het insolventierecht als geheel, en niet alleen voor de Whoa.’

Minister Dekker heeft in antwoord op een motie van Van Nispen beloofd onderzoek te zullen doen naar de rangorde van schuldeisers in faillissement.

Bron: FD.nl

Gerelateerde artikelen

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...