Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Kans op financiële problemen 2016

Onderzoek van het Nibud laat zien dat een impulsieve houding, korte-termijngerichtheid en onvoldoende financiële opvoeding de kans op betalingsproblemen vergroten, zowel direct als indirect. Daarmee beïnvloeden deze (persoons)kenmerken in sterke mate de kans dat iemand met betalingsproblemen te maken krijgt.

Personen met ernstige betalingsproblemen verschillen op een aantal punten van die met lichte betalingsproblemen. Niet hun houding en persoonlijkheid zijn van invloed, maar hun (financiële) situatie en hun financiële gedrag. Ze zijn vaker huurder, hebben vaker een uitkering en geen spaargeld/spaarrekening dan mensen met lichte betalingsproblemen. Het lijkt daarmee te gaan om personen die zich langdurig in een meer nijpende financiële situatie bevinden. Zij controleren ook minder regelmatig hun saldo dan personen zonder of met lichte betalingsproblemen. Tegelijkertijd ontbreekt het hen aan financiële vaardigheden. Zij hebben hun administratie minder goed op orde en controleren minder vaak rekeningen en afschriften.

Visie

Dit onderzoek bevestigt dat de financiële hulpverlening de houding, vaardigheden en het gedrag van personen centraal moet stellen bij het voorkomen en aanpakken van financiële problemen. Door personen te leren, motiveren en activeren om hun administratie bij te houden, uitgaven te controleren en een buffer op te bouwen, kan hun risico op betalingsproblemen worden verkleind.
Om personen hierbij de ondersteunen heeft het Nibud drie vuistregels ontwikkeld. De vuistregels luiden als volgt:
 Check wekelijks uw saldo en uitgaven
 Spaar maandelijks 10% van uw inkomen
 Plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven

De volgende factoren vergroten de kans dat een persoon te maken krijgt met betalingsproblemen:
 een ongeordende administratie;
 impulsief gedrag en korte-termijngerichtheid;
 geen financiële opvoeding hebben gehad.

Lees meer in het rapport : Nibud-Rapport-Kans-op-geldproblemen-2016

Bron : Nibut, Anna van der Schors, Minou van der Werf en Maartje Boer

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...