Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Klant aan het woord: “Cwize biedt inzicht!”

“CWIZE BIEDT HET INZICHT DAT WIJ NODIG HEBBEN OM BESLISSINGEN TE NEMEN”, geeft Jeroen van den Brakel, Credit Manager bij Infomedics aan. Hij is werkzaam bij Yards deurwaardersdiensten & Infomedics.

Beide zijn gevestigd in Almere: YARDS als gerechtsdeurwaarderskantoor en Infomedics als factoringmaatschappij voor de medische sector. De twee bedrijven zijn enthousiast over het gebruik van de Collections Performance Manager (CPM) van Cwize. Dit platform zorgt voor objectieve, gestandaardiseerde en betrouwbare rapportages over de status van vorderingen en de prestaties van incassopartners.

In 2006 richtte Paul Tabor een nieuw kantoor op: YARDS Deurwaarderdiensten. Hij was eerder gedurende tien jaar werkzaam bij een gerechtsdeurwaarderskantoor in Amsterdam. “Daar heb ik in een snel groeiende organisatie veel ervaring opgedaan in minnelijke en gerechtelijke incasso van grote portefeuilles voor opdrachtgevers op het gebied van telecom, energie en zorgverzekeringen”, aldus Paul Tabor. “Daar heb ik vooral geleerd dat het noodzaak is om voortdurend te investeren in automatisering en dan met name het op maat bouwen van complexe rapportagetools voor zowel opdrachtgevers als de eigen operatie.”

Meters maken

Zijn ervaringen verwerkte Paul Tabor in het businessplan voor YARDS – waarvan de naam duidt op de meters die gerechtsdeurwaarders zowel letterlijk als figuurlijk voor hun klanten moeten maken. Wat met twee man begon, groeide in tien jaar tijd uit tot een organisatie met ruim dertig medewerkers, twee gerechtsdeurwaarders en drie kandidaten. YARDS is gespecialiseerd in volumeportefeuilles van business-to-consumer. “Veel vorderingen met een relatief lage hoofdsom”, aldus Paul Tabor. “Denk aan zorgaanbieders, internetproviders, telecomproviders, webwinkels. Wij doen voornamelijk de gerechtelijke incasso, het minnelijke gedeelte kunnen onze opdrachtgevers in de regel heel goed zelf.”

In 2008 lukte het YARDS te bewijzen dat een incassoportefeuille van een grote webwinkel goed rendeert met behulp van gerechtelijke incasso en hun landelijk opererende netwerk van gerechtsdeurwaarders. Paul Tabor: “Zo kwamen we op de kaart te staan. Een jaar later kregen we de eerste opdrachten van Infomedics, inmiddels in Nederland marktleider in factoring voor medische en paramedische zorgaanbieders. Het begon met een paar honderd zaken, maar inmiddels behandelen we jaarlijks tienduizenden nieuwe dossiers. Infomedics is een hele fijne klant om mee samen te werken, hun backoffice is uitstekend gedocumenteerd, alles ligt vast. Het zijn kwalitatief goede vorderingen. Wel is het belangrijk om rekening te houden met de vertrouwensrelatie tussen de zorgaanbieder en de debiteur. De debiteur verschijnt na verloop van tijd weer op het spreekuur van bijvoorbeeld de tandarts. Die moet dan wel heel zeker weten of een betaling wel of niet achterstallig is – en die informatie komt van ons.”

Daarvoor is een perfecte aansluiting nodig tussen de administratieve systemen van onder meer zorgaanbieders, zorgverzekeraars, Infomedics en YARDS. Waaronder ook de Collections Performance Manager (CPM) van Cwize. “Deze software kunnen opdrachtgevers inzetten om de prestaties van hun incassopartners te vergelijken”, vertelt Paul Tabor. “Wij hebben als YARDS veel geïnvesteerd om ons automatiseringssysteem daarvoor geschikt te maken. Infomedics werkt ook met CPM, hoewel wij inmiddels de complete incassoportefeuille voor hen uitvoeren. Zij gebruiken CPM dus niet om te benchmarken, maar als rapportage-tool.”

Transparant beeld

Dat wordt beaamd door Jeroen van den Brakel, die als credit manager bij Infomedics onder meer verantwoordelijk is voor het verbeteren van het credit management-proces, vanaf de nota voor de patiënt tot de eventuele afhandeling door de gerechtsdeurwaarder. “Wij werken sinds 2009 met YARDS en vanaf 1 januari 2015 op exclusieve basis. Dat hebben ze ook verdiend door hun prestaties. Maar je legt wel al je eieren in hetzelfde mandje. Dan wil je een transparant beeld hebben van hun prestaties. Dat beeld krijgen wij via Cwize – een onafhankelijke, externe partij.”

In nauw overleg tussen Infomedics, YARDS en Cwize werden de aard en de reikwijdte van de rapportages vastgesteld. Jeroen van den Brakel: “We hebben dat gedrieën heel goed voorbereid. Daardoor sluiten de rapportages ook zo goed aan op onze behoefte aan informatie. Zo wilden wij graag vergelijkingen kunnen maken aan de hand van de aanlevertermijn aan YARDS. Dat zat er eerst niet in, nu wel.”

Elke nacht

De Collections Performance Manager (CPM) van Cwize is sinds de zomer van 2015 actief. Elke nacht worden gegevens vanuit het automatiseringssysteem van YARDS overgezet naar Cwize. Op basis daarvan ontvangt Jeroen van den Brakel de door hem gewenste informatie op hoofdlijnen over de status van alle dossiers: aantallen aangeleverd, aantallen ontvangen, geïnde bedragen, uitstaande bedragen, enzovoort. “Daarnaast kan ik ieder moment ad-hocrapportages opvragen, bijvoorbeeld over hoe subportefeuilles zich onderling verhouden. Voor sommige portefeuilles nemen wij de vordering helemaal over, voor andere bemiddelen we tussen zorgaanbieder en de incassopartners. De rapportages maken inzichtelijk of er verschillen bestaan en wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in de kwaliteit van het dossier dat de zorgaanbieder aanlevert.”

In de komende tijd gaat Infomedics aan die kwaliteit veel aandacht besteden. “Uit de rapportages van Cwize blijkt”, aldus Jeroen van den Brakel, “dat een vordering soms niet kan worden geïnd omdat er iets is misgegaan in ons proces of in dat van onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld doordat in het dossier van de tandarts niet duidelijk staat dat de debiteur wel een punt heeft. Die kwaliteit moet omhoog. Hoe schoner het dossier is dat naar YARDS gaat, hoe beter het resultaat. Cwize biedt zo het inzicht dat wij nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen.”

Vraag uit de markt

Paul Tabor van YARDS merkt dat de markt behoefte heeft aan dat inzicht. “Onze opdrachtgevers vinden het heel prettig dat die uniformiteit er is, dat die informatie wordt geleverd door een onafhankelijke derde als Cwize. Als gerechtsdeurwaarder is het belangrijk om te weten waar we over praten als het gaat om het aanbieden van complexe rapportages, ook als dat nodig is om ons te benchmarken. Zo bied je je opdrachtgevers toegevoegde waarde. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen gerechtsdeurwaarders die ook ervaring hebben met Cwize. Dat is een meerwaarde voor potentiële opdrachtgevers.”

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...