Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Landelijke Armoedecoalitie doet oproep beperken
financiële gevolgen coronacrisis

De Landelijke Armoedecoalitie – een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken – heeft beleidsmakers opgeroepen om extra maatregelen te treffen om kwetsbare groepen te beschermen tegen grote financiële gevolgen van de coronacrisis. Het Nibud maakt deel uit van deze coalitie en onderschrijft de oproep.

Incasso’s, huisuitzettingen, beslagleggingen en dergelijke procedures zijn vaak geautomatiseerd en gaan daarom in deze periode gewoon door, terwijl hulp aan kwetsbare huishoudens juist vermindert door de beperkingen in het sociaal verkeer. Zo kunnen problemen gemakkelijker escaleren dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn.

De oproep is gericht aan het kabinet, maar ook aan gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en het professionele veld van schuldhulp en incasso en heeft tot doel dat deze instanties een coulante houding aannemen en oog hebben voor de kwetsbare positie waar sommige huishoudens door de huidige ontwikkelingen in terecht komen. Financiële hulpverlening en coulance zijn essentieel om veel grotere problemen te voorkomen.

De coalitie stelt onder andere de volgende maatregelen voor, vanaf nu tot minimaal een maand nadat de situatie is genormaliseerd:

  • Stop met nieuwe invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen.
  • Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.
  • Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.

Lees alle voorgestelde maatregelen in de volledige oproep van de Landelijke Armoedecoalitie.
De Landelijke Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Bron: Nibud.nl

Gerelateerde artikelen

Ontslaggolf door baansubsidie uitgesteld

Ontslaggolf door baansubsidie uitgesteld

Euler Hermes stelt dat binnen Europa 20% van de banen die nu worden gesubsidieerd door nationale regelingen voor behoud van werkgelegenheid, een verho...

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...