Mensen dreigen uit schuldhulpregeling te vallen door hoge energierekening

Organisaties in de schuldhulpverlening maken zich zorgen om mensen met een regeling die door hun gestegen energierekening opnieuw in de financiële problemen komen.

Als je in een schuldhulpregeling zit, moeten je inkomsten en uitgaven op orde zijn, zodat er geld overblijft om je schuld af te betalen. Maar dit dreigt nu voor mensen in zo’n regeling niet meer te lukken, doordat ze steeds meer kwijt zijn aan energie.

“Het valt nu nog mee omdat mensen vaak zelf, binnen de bestaande marges, hun maandbedrag kunnen kiezen bij hun energiemaatschappij”, zegt een woordvoerder van de NVVK, de branchevereniging van schuldhulpverlening. Maar vooral als de eindafrekening komt verwacht de NVVK dus problemen, omdat mensen dan extra moeten overmaken.

De NVVK hoopt dat de koopkrachtsteun van het kabinet vanaf januari 2023 verlichting zal brengen. “We hopen dat mensen die al jaren hun best doen om uit de schulden te komen de komende maanden niet stranden vanwege hun energienota.”

‘Snel een oplossing’

Minister Schouten voor Armoedebestrijding zegt bekend te zijn met het probleem. “De prijzen zijn zo hoog geworden dat het voor mensen heel moeilijk is om aan al hun verplichtingen te voldoen”, zegt zij.

“We moeten ervoor zorgen dat mensen niet uit de schuldhulpregeling vallen, want dat kan juist hun hulp zijn. We zijn ermee bezig om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen in die regeling kunnen blijven.”

Ze zegt ook steeds meer signalen te krijgen van mensen die de schuldhulp geven en van bewindvoerders, maar ze weet niet precies om hoeveel gevallen het gaat.

Welke maatregelen er komen, is nog niet duidelijk. Wel moet het zo snel mogelijk gebeuren, zegt Schouten, die praat met brancheverenigingen en met andere partijen. “Hier moet een oplossing voor komen.”

‘Gemeenten moeten helpen’

De NVVK hoopt dat gemeenten de komende maanden mensen in de schuldhulp extra zullen steunen vanuit de bijzondere bijstand. “We moeten eigenlijk die periode tot 1 januari overbruggen”, aldus de NVVK-woordvoerder.

De brancheorganisatie vindt het ook goed dat minister Schouten het probleem ziet. “En we willen dat de Rijksoverheid bijspringt, mochten gemeenten niet genoeg geld in hun potje voor bijzondere bijstand hebben zitten.”

De gemeente Tilburg steunt mensen in de schuldhulp al extra vanuit de bijzondere bijstand. Mensen die buiten de boot dreigen te vallen bij de schuldhulp kunnen extra inkomenssteun krijgen uit het Tilburg Ondersteuningsfonds. Daarmee worden nu vijf mensen geholpen en de gemeente verwacht dat daar de komende maanden nog tientallen bij komen.

“Ik denk dat het tot nu toe meevalt door de 1300 euro aan energietoeslag die minima krijgen”, zegt Joke de Kock, manager schuldhulpverlening van de gemeente. “Dat heeft gezorgd voor een kleine reserve.”

De hulp in Tilburg is in principe voor zes maanden. Daarna is het de vraag wat er dan nog nodig is. Eind deze maand gaat de gemeente alle 1200 mensen met een schuldhulpregeling bellen om te kijken of ze uit schaamte wegblijven, terwijl ze eigenlijk wel gebruik kunnen maken van het ondersteuningsfonds. “We willen niemand vanwege de energieproblemen uit een schuldhulpregeling laten vallen”, aldus De Kock.

Hoop op coulance bij schuldeisers

Als je in de schuldhulp zit en je je verplichtingen niet meer nakomt, kan de regeling dus worden stopgezet, waardoor je verder in de financiële problemen komt. Bij een wettelijke regeling moet een rechter daarover beslissen, bij een zogeheten minnelijke regeling gaan schuldeisers of een kredietbank daarover.

De NVVK hoopt dan ook op coulance van deze partijen. “Zoals het kwijtschelden van een deel van de schuld of het verlengen van de aflostermijn, zodat de regeling in de lucht gehouden kan worden.”

Bron: NOS