Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Minnelijk schuldhulptraject moet beter

Gemeenten moeten de mogelijkheden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beter benutten. Niet alle gemeenten maken daar nu optimaal gebruik van. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) moet gemeenten helpen bij de vroegsignalering van mensen met schulden. Daarnaast moeten schuldeisers beter gaan meewerken aan het minnelijk traject.

Lappendeken

Dat stelt staatsecretaris Van Ark (SZW) in een reactie op het onderzoek ‘Aansluiting gezocht’ van bureau Berenschot naar het schuldhulpverleningsstelsel. Daarin werd onder meer geconcludeerd dat de gemeentelijke schuldhulpverlening een lappendeken is. Ook is het minnelijk traject ‘onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk voor schuldenaren en voorziet niet in een snelle doorstroom naar een minnelijke regeling met kwijtschelding’, concludeerden de onderzoekers.

Verplichte reactietermijn

Van Ark laat uitzoeken welke schuldeisers (structureel) niet meewerken en in welke vorm zij het proces belemmeren, zo schrijft zij aan de Kamer. Op basis van de uitkomst daarvan zal Van Ark besluiten al dan niet een verplichte reactietermijn voor schuldeisers invoeren, zodat het minnelijke proces kan worden versneld.

Vroegsignalering

Iemand met schulden komt pas in aanmerking voor een wettelijk traject als het in de minnelijke schuldhulpverlening niet is gelukt een oplossing te vinden. Mede daarom is het belangrijk dat gemeenten mensen met schulden vroeg in beeld hebben, benadrukt Van Ark. De staatssecretaris werkt aan een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voor vroegsignalering en gegevensuitwisseling, die gemeenten daarbij zal helpen.

Checklist

De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Wsnp wordt de komende tijd via een quick scan onderzocht, zo schrijft ze verder. Niet alle gemeenten maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Wsnp biedt, stelt Van Ark. Het gaat daarbij om de wettelijke schuldsanering en het dwangakkoord. ‘Schuldhulpverleners moeten weten wanneer men een van de bijzondere rechtsmiddelen in de Wsnp met kans op succes kan inzetten’, aldus Van Ark. Voor de aansluiting van de schuldhulpverlening op de Wsnp is een checklist verzoekschrift Wsnp voor schuldhulpverleners ontwikkeld. Van Ark: ‘Deze checklist kan gemeenten tijd en werk besparen en tegelijk een meer uniforme aanlevering van informatie bij de rechtbanken bevorderen.’

Bron: Binnenlands Bestuur

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...