Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

MKB Financiering reageert op de elf kansen
voor een rechtvaardig schuldenbeleid

Kredietregistratie

De eerste stelling uit het ‘Pact van Leusden’ sluit aan bij de behoefte van de bij Stichting MKB Financiering aangesloten Erkende MKB Financiers. Ook zij hebben behoefte aan registratie van (klein)zakelijke schulden. Wanneer non-bancaire financiers een actueel inzicht hebben in deze gegevens kan overcreditering worden voorkomen. Ook hier doet het aloude adagium opgeld: ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Het belang van kredietregistratie is in de loop van de jaren steeds verder toegenomen door het veranderende landschap in kredietverlening. Had een mkb-ondernemer voor 2008 vaak alleen een kredietrelatie met zijn/haar bank is dat nu anders. Door verschillende financieringsmogelijkheden te combineren (stapelfinancieren) heeft een mkb-ondernemer steeds vaker een kredietrelatie met meerdere financiers. Bij het aanvragen van een (nieuw) krediet is voor alle belanghebbenden zaak om snel en accuraat inzicht te hebben in de schuldpositie van de aanvrager. 

Over Stichting MKB Financiering

De Stichting MKB Financiering (SMF) is in 2018 opgericht door een voorhoede van vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector.

Een afgeleide doelstelling van SMF is het verder professionaliseren van de sector. Zelfregulering is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen met de ‘kopgroep’ is het keurmerk Erkend MKB Financier tot stand gekomen met een eigen gedragscode. Ook is in samenwerking met het Kifid een onafhankelijk klachtenloket alternatieve financiering opgezet.  

De gedragscode is de basis waarop de audit wordt gebaseerd. Bij het voldoen aan de gedragscode wordt een keurmerk afgegeven voor een periode. Jaarlijks worden er nieuwe audits gepland en getoetst op naleving van de gedragscode. Ook wordt er gekeken hoe er door de auditee wordt omgegaan wanneer er sprake is van betalingsproblemen.

Met de snelle ontplooiing van de financieringsmarkt werd in de praktijk duidelijk dat niet alle financieringsadviseurs voldoende op de hoogte waren van de laatste ontwikkelingen. Als mkb-ondernemer moet je er op kunnen vertrouwen dat jouw financieringsadviseur wel kennis van de markt, aanbieders en producten heeft. SMF ziet het als haar taak ook hier het mkb te ondersteunen.

Hierdoor ontstond de gedachte van een tweede keurmerk, namelijk het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB. Dit keurmerk is inmiddels ontwikkeld en heeft tot doel het vak van financieringsadviseur te professionaliseren én het MKB te ondersteunen. De financieringsadviseur die tot het keurmerk wil toetreden moet zich aan de gedragscode houden maar wordt ook getoetst op vakkennis. Ook dit keurmerk heeft een onafhankelijk klachtenloket bij het Kifid. De ‘winst’ van het keurmerk komt uiteindelijk terecht bij mkb-ondernemers in de best mogelijke financiering propositie.

Inzicht in consumenten- en (klein)zakelijke schulden

Inmiddels zijn er rapporten over het onderwerp, registratie van zakelijke kredieten verschenen. Het Bureau Krediet Registratie BKR registreert vanaf februari 2020 zakelijke kredieten waarvoor de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk is. Het gaat hierbij dus alleen om kredieten die worden afgesloten voor een eenmanszaak, VOF,  maatschap of als beherend vennoot van een CV. 

De keuze van het BKR is gelet op haar achtergrond begrijpelijk. Wanneer echter een mkb-ondernemer bij de start of na een paar jaar zijn onderneming onderbrengt in een rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld een besloten vennootschap, worden de kredieten verbonden aan de onderneming niet meer opgenomen in een register. Hiermee is er dus geen zicht op alle mkb-ondernemingen ondergebracht in een rechtspersoonlijkheid. SMF denkt dat het goed zou zijn dat stakeholders hierover zich nader buigen, onder verwijzing naar het Osis onderzoek. 

Wanneer we ‘aan de voorkant’ door een registratie problematische (klein)zakelijke schulden kunnen voorkomen, bespaart dat niet alleen problemen voor de ondernemer,  maar ook voor de schuldeisers. SMF is van mening dat kredietregistratie en de ondersteuning vanuit de gedragscode/keurmerken hieraan een bijdrage kan leveren. 

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...