Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

NDAkte

NDA Incasso helpt om tegen zo laag mogelijke kosten zo snel mogelijk schulden af te lossen. Met de NDAkte. Tussen de schuldeiser en zijn schuldenaar worden de gemaakte betalingsafspraken vastgelegd in een notariële akte. De akte is een (vaststellings)overeenkomst waarin wordt vastgelegd hoe de schuld wordt afgelost.

Voordelen voor degene met schulden

Door een NDAkte overeen te komen, hoeft uw schuldeiser geen proces tegen u te beginnen om zijn geld te krijgen. In de akte staat uw betaalplan helder verwoord, rekening houdend met uw afloscapaciteit. U betaalt alleen de kosten voor de akte, in plaats van de veel hogere proceskosten. Het totaalbedrag aan schulden en kosten is lager. Daardoor bent u eerder klaar met aflossen – en dus eerder schuldenvrij.

Voordelen voor de schuldeiser

Het afsluiten van een NDAkte met uw debiteur voorkomt dat u moet gaan procederen om uiteindelijk uw geld te krijgen. De kosten voor de NDAkte worden gedragen door de schuldenaar. Deze zijn stukken lager dan proceskosten. Voordat op de hoofdsom kan worden afgelost, moeten alle kosten betaald worden. Zijn er lagere kosten gemaakt, dan wordt eerder begonnen aan het aflossen van de hoofdsom – dus eerder geld voor u.

De NDAkte is een veroordelende titel. Worden de afspraken die in de akte zijn vastgelegd niet nagekomen, dan helpt NDA Incasso om alsnog uw geld te ontvangen. Maar zoals altijd gaan we er van uit dat dat niet nodig zal zijn. Incasseren met de menselijke maat, daar staan we voor!

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...