Zorgen over toename schuld na 25e

Carlijn Hofland, Marketing Manager bij Lindorff: ‘Voor personen uit de groep van 25 tot 35 jaar geldt dat ze in een levensfase zitten waar er relatief veel veranderingen plaatsvinden waardoor de kans op het ontstaan van schulden groter is. Denk hierbij aan een eerste huur- of koopwoning of de komst van kinderen. Het is belangrijk om een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven bij te houden en eventuele financiële problemen bespreekbaar te maken. Het uitblijven van actie kan de problematiek doen verergeren, terwijl een oplossing vaak door middel van contact gevonden kan worden.’

65-plussers hebben relatief weinig schulden

De 65-plussers scoren relatief goed wat betreft hun financiële huishouding. Zij hebben 79% minder schulden dan landelijk gemiddeld is. Bij ouderen lijken schulden vaak het gevolg van een stijging in de vaste lasten of onverwachte (zorg)uitgaven. Jongeren (18 – 25 jarigen) daarentegen bezitten drie keer zoveel schulden als ouderen, wat volgens het Nibud te maken heeft met hun houding en financiële vaardigheden.

Over de Schuldenindex

De Lindorff Schuldenindex bestaat uit data van Lindorff. De klanten van Lindorff hebben veelal een leidende positie binnen hun marktsegment en steevast grote volumes vorderingen. Lindorff is actief voor onder meer ondernemingen uit het Bankwezen, Telecom, E-commerce, Retail en Energie en Nutsmaatschappijen. De verzamelde data is geanalyseerd en geïndexeerd zodat er een eenduidig beeld ontstaat van de schuldensituatie in Nederland.

Bron: Lindorff