Nieuw rapport Allianz Trade: in welke landen zijn onbetaalde facturen nu makkelijk dan wel moeilijker te innen?

Nieuw rapport van Allianz Trade waarschuwt

* 4,2 biljoen USD aan openstaande vorderingen niet of nauwelijks te incasseren wegens incassocomplexiteit

* België doet het goed in top 10 van invorderingen

In de strijd om de snel stijgende inflatie verscherpen centrale banken wereldwijd hun monetaire beleid, met als gevolg stijgende financieringskosten voor bedrijven die dreigen te kampen met liquiditeitsproblemen. In deze context wordt het innen van schulden een nog grotere uitdaging, in het bijzonder voor onze exportgerichte bedrijven.

In welke landen zijn onbetaalde facturen nu makkelijk dan wel moeilijker te innen?

Allianz Trade, de grootste kredietverzekeraar ter wereld schreef er een rapport over. Zweden komt als beste uit de bus, gevolgd door Duitsland, Nederland, Finland en Portugal. België resideert ook nog in de top 10. Verontrustender is dat 4.2 biljoen USD aan te innen facturen gevaar loopt in de meest ‘complexe’ landen, zoals o.a. Saoedi-Arabië, maar dichter bij huis ook Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Griekenland en Italië.
Met zijn vierjaarlijkse ‘collection complexity score and ratings’ onderzocht Allianz Trade de mate waarin facturen effectief geïnd kunnen worden. Het gaat om een representatief staal want de 49 onderzochte landen vertegenwoordigen respectievelijk 85% en 90% van de wereldwijde handel en het wereldwijde BBP. Het onderzoek gebeurde op basis van lokale betaalpraktijken, faillissementswetgeving, alsook de slaagkans op een gerechtelijke invordering. Deze 3 criteria zijn in elk land anders of complexer en bepalen de succesratio. Het wereldwijde gemiddelde van deze ‘collection complexity score & rating’ situeert zich -op een schaal van 0 tot 100- ook toevallig op 49, wat correspondeert met een ‘high’ level of collection complexity.

België en Eurozone doen het goed

Met een rating van 35 en een ‘notable’ level of complexity doet België (zie tabel) het dus relatief goed, zelfs iets beter dan in 2018 (36). België scoort ook goed qua betalingen aan buitenlandse bedrijven, binnen de 35 dagen, waar dat bv. in Nederland binnen de 47 dagen gebeurt. Onze gerechtelijke procedures zijn betrouwbaar en voldoen aan de EU-normen, maar de tenuitvoerlegging van binnenlandse vonnissen blijft tijdrovend en duur, zodat pre-juridische actie door incassospecialisten de meest efficiënte optie blijft om schulden te innen.
De ranglijst van 2022 laat zien dat het relatief makkelijk is om in drie van de tien landen schulden in te vorderen. De makkelijkste landen hiervan situeren zich in West-Europa. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Uit onze studie blijkt een vrij stabiele situatie in de Eurozone, te verklaren door overheidssteun tijdens de coronapandemie waardoor incassoprocedures relatief weinig voorkwamen. Maar oplettendheid is aangewezen nu steunpakketten wegvallen, geld lenen niet langer ‘gratis’ is, en de economie stokt. Betalingsproblemen zullen nu snel toenemen en bij minder inkomsten stellen bedrijven betalingen zo lang mogelijk uit om hun liquiditeitspositie te rekken.”

Uitkijken met meest complexe landen

Allianz Trade schat dus dat handelsvorderingen in landen met een ‘severe’ level of collection complexity meer dan 4,2 biljoen dollar bedragen, tegen 3,5 biljoen USD voor landen met een ‘very high’ level of complexity, en 1,9 biljoen USD en 2,4 biljoen USD voor landen met respectievelijk een ‘high’ en ‘notable’ inningscomplexiteit. “Concreet betekent dit dat 65% (of 2/3 van de 49 landen) zich in een ‘severe’ + ‘very high’ level of complexity bevinden, waar bedrijven zo’n 7,7 biljoen USD aan vorderingen dreigen mis te lopen. Het is dus zeer goed uitkijken met welk land je zakendoet of waarnaar je exporteert”, adviseert Geeroms.
Allianz Trade dekt zowel het risico op wanbetaling (vermoedelijke insolventie) als vaststaande insolventie af via zijn handelskredietverzekering maar ziet zichzelf ook als een adviserende handelspartner. “We dekken de debiteurenportefeuille van zowel kmo-klanten als multinationals af met een polis, maar onze prioriteit gaat naar de voorspellende bescherming waarbij we de klanten van onze klanten vooraf grondig screenen op vlak van solvabiliteit, liquiditeit, levensvatbaarheid, en de potentie om de hogere actuele inkoopkosten (energie, grondstoffen, transport en salarissen door de krapte op de arbeidsmarkt) door te rekenen“, aldus Geeroms.

China

Een lichtpuntje uit het rapport is dat 20 van de 49 landen hun complexiteitsscore voor invordering de voorbije vier jaar hebben zien verbeteren, w.o. de meest ‘complexe’ landen zoals Saoedi-Arabië en China. Deels omdat de Covid-19-crisis hen ertoe aanzette om (geplande) hervormingen van de insolventiekaders sneller door te voeren.
Voor het gehele bericht ga naar deze link van Allianz Trade