Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Nieuwe naam, nieuwe wet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Vanaf 1-1-2016 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een nieuwe naam: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat is er veranderd?

Overtreedt u privacyregels? De Autoriteit persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens) mag voortaan in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen. Eerder mocht het CBP alleen een boete opleggen als u een administratief voorschrift overtreedt. Nu kunt u ook een boete krijgen bij het schenden van meer algemene verplichtingen rondom gebruik en verwerking van persoonsgegevens. De boete varieert van maximaal € 20.225 in de laagste categorie tot maximaal € 810.000 in de hoogste categorie.

Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid Cbp 1 januari 2016 van kracht

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Dat zijn dus meer organisaties dan de aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten voor wie op grond van de Telecommunicatiewet reeds een meldplicht geldt bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens van abonnee of gebruiker. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. Het inwerkingtredingsbesluit van de Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens is ingegaan per 1 januari 2016.

Persoonsgegevens beschermen

De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat u met persoonsgegevens van uw klanten en werknemers zorgvuldig moet omgaan. Dat doet u onder andere door deze gegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook moet u uw klanten en werknemers informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. In sommige gevallen moet u uw gegevensverwerking melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

U moet passende maatregelen nemen om gegevens van uw klanten of uw werknemers te beschermen. U mag bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken dan echt nodig is. Ook moet u de toegang tot persoonsgegevens beperken.

In de beleidsregel Beveiliging van persoonsgegevens staat hoe de Autoriteit Persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wbp toepast bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens.

Informatieplicht

U moet uw klanten of werknemers vertellen welke gegevens u van ze gebruikt en met welk doel. Ook moet u informatie geven over uw identiteit (naam en adres van uw bedrijf) en of u de gegevens aan andere organisaties doorgeeft.

Melden verwerking persoonsgegevens

Start u een bedrijf? En gaat u persoonsgegevens verwerken? Dan moet u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan zijn dat u bent vrijgesteld van melding. Dit kunt u nagaan aan de hand van de Handreiking Vrijstellingsbesluit.

Bedrijven moeten datalekken waarbij privégegevens op straat komen te liggen binnen 72 uur melden.

bron: Ondernemersplein

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...