Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Overheden betalen rekeningen ondernemers weer iets sneller

De jaarlijkse Monitor betaaltermijnen Overheid laat zien dat overheden hun rekeningen aan het bedrijfsleven steeds sneller betalen. Met name het Rijk en de provincies laten een verdere verbetering zien, voor gemeenten blijkt verbetering lastiger te zijn.

Rijk

Sinds 2009 wordt per departement gemonitord in hoeverre de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wordt gehaald. In 2016 werd met 95,1 procent de streefwaarde gehaald. Afgelopen jaar betaalde het Rijk 95,8 procent van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen.

Provincies en gemeenten

Bij de provincies is de afgelopen jaar het percentage omhoog gegaan van 89,3 naar 91,8 procent. Bij gemeenten is nog veel ruimte voor verbetering. In 2017 betaalden 171 (van de 380) gemeenten meer dan 90 procent van de rekeningen op tijd.

Meldpunt

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om aanvullend op de jaarlijkse monitor een plan van aanpak op te stellen, met als doel het betaalgedrag van overheden verder te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van dit plan van aanpak wordt de start van een loket om ervaringen van ondernemers met betalingen door overheden op te halen. Met deze ervaringen kunnen knelpunten worden opgelost en dienstverlening aan ondernemers verbeterd worden. Dit loket zal worden ingericht op Betaalme.nu, het initiatief waarbij grote bedrijven beloven om rekeningen aan het mkb tijdig te betalen.

Commentaar

MKB-Nederland maakt zich al jaren sterk voor het verbeteren van het betaalbedrag van overheden. Voor de financiële positie van ondernemingen is het van cruciaal belang dat rekeningen op tijd worden betaald. Ook staatssecretaris Mona Keijzer van EZK vindt dat de overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft. Zij geeft daarom aan zich te blijven inzetten voor een verdere stijgende lijn van de betaaltermijnen voor ondernemers.

Bron: MKB

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...