Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Problematische schulden in Nederland: een analyse en structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem en commercieel dilemma

PERSBERICHT

Utrecht, 12 december 2017 – Al jaren worden er in Nederland talloze rapporten geschreven over mensen met problematische schulden en de gevolgen hiervan. Het blijkt een hardnekkig vraagstuk te zijn. Er wordt weliswaar veel gesproken over preventie en vroegsignalering, maar duurzame initiatieven op dit gebied lijken maar moeizaam van de grond te komen.

In de whitepaper “Problematische schulden in Nederland: een analyse en structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem en commercieel dilemma” geven creditmanagement experts Marcel Wiedenbrugge en Marco van Katwijk een concrete aanzet voor een effectieve en duurzame aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland. De whitepaper beschrijft de contouren van een landelijk systeem, dat lokaal kan worden uitgerold. Tevens bespreken zij de opzet van een financiële APK, die ook het financiële bewustzijn van de burger moet bevorderen. In plaats van het geld aan de achterkant van het proces uit te geven en te verdienen, pleiten de auteurs om dit geld geleidelijk naar de voorkant te verschuiven en zo de budgetfocus te verleggen naar preventie, vroegsignalering, beheersing van schulden en educatie.

Het ontstaan van schulden is een proces dat in vier fasen kan worden opgesplitst, waarbij problemen in toenemende mate verergeren naarmate meer tijd verstrijkt. In de eerste fase van betalingsachterstanden hebben de leverancier en de klant nog een normale relatie. Pas als een onbetaalde rekening door de leverancier wordt (moet worden) uitbesteed aan een incassopartner nemen de kosten van het invorderingsproces toe; zowel voor de leverancier (schuldeiser) als voor de klant (debiteur, schuldenaar). Zodra schulden problematisch worden en de debiteur niet meer in staat is om zijn of haar schulden normaal af te lossen en/of in te lopen, komt (schuld)hulpverlening in beeld. In het ergste geval leidt dit tot een gang naar de rechter met een verzoek tot schuldsanering (WSNP). De laatste twee fasen van dit proces kennen feitelijk enkel verliezers.

  • De leverancier krijgt niet of weinig betaald.
  • Ook de incassopartner zal in het geval van een debiteur met problematische schulden niet of weinig betaald krijgen.
  • De schuldenaar ervaart lange tijd sergehoge stress, kan economisch weinig bijdragen en loopt het risico op sociale uitsluiting.
  • De maatschappij is de ‘huilende’ derde, want alle kosten die gemaakt worden om de schuldenaar weer overeind te krijgen worden uiteindelijk via het marktmechanisme en belastingen op de maatschappij verhaald.

Verder vermeldt de whitepaper  een uitgebreide bronnenlijst, zodat onderzoekers, journalisten, ambtenaren, (schuld)hulperverleners, politici,  incassobedrijven en mensen met schulden de whitepaper als praktisch naslagwerk kunnen gebruiken. U kunt de whitepaper (PDF, 38 pagina’s) downloaden via: https://www.creditexpo.nl/problematische-schulden-nederland/

De whitepaper beoogt een ‘levend’ document te zijn, dat periodiek zal worden bijgewerkt. Wij hopen dat dit document een aanzet zal zijn voor een structurele, op feiten gebaseerde discussie met als doel de schuldenproblematiek in Nederland beter beheersbaar te maken en een gezond(er) financieel  perspectief voor alle betrokkenen te creëren.

Bron: Marcel Wiedenbrugge & Marco van Katwijk

Gerelateerde artikelen

Aantal faillissementen in mei gedaald

Aantal faillissementen in mei gedaald

Rechtbanken hebben in mei 185 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 19 minder dan in april en 207 minder in vergelijking met dezelfde periode vori...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...