Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Reactie beroepsgroepen op voorstel Minister Dekker tav griffierechten

Vandaag hebben de beroepsgroepen Deurwaardersbelangen.nu, KBvG, VCMB, VIA en VVCM gezamenlijk gereageerd op de reactie van Minister Dekker op de Kamervragen naar aanleiding van ons ‘Manifest Eerlijke Griffierechten’.

Reactie:

De minister van Rechtsbescherming Sander Dekker heeft uw Kamer op 16 april jl. een brief gestuurd waarin vier scenario’s besproken worden om de griffierechten voor lage vorderingen te matigen. Als reactie op uw Kamervragen en ons ‘Manifest Eerlijke Griffierechten’ (zie bijlage) dat we eerder naar uw commissie gezonden hebben.

De conclusie van de brief van de minister is teleurstellend. De minister ziet geen aanleiding om met een voorstel te komen om de te hoge griffierechten met een financieel belang van € 500,- en hoger te matigen, om tegemoet te komen aan de zwaarwegende bezwaren die we in ons manifest aan de orde stelden.

We willen u vragen om in het Algemeen Overleg van komende woensdag 25 april, waarin de brief van de minister aan de orde komt, hierover een aantal vragen aan de minister te stellen. Wij vragen ons het volgende af.

  1. Waarom heeft de minister geen contact gezocht met de opstellers van het ‘Manifest Eerlijke Griffierechten’? Om het beroepenveld dat hiermee dagelijks te maken heeft te betrekken in de oplossingsrichting?
  2. Is de minister bereid om alsnog met het betrokken beroepenveld i.c. Deurwaardersbelangen.nu, KBvG, VCMB, VIA en VVCM in gesprek te gaan om een oplossing voor de geschetste problematiek te zoeken, alvorens hierover een beslissing genomen wordt?
  3. Het is onduidelijk met welke aantallen de geschetste scenario’s zijn doorgerekend. De indruk is dat hiervoor actuele instroomcijfers zijn gebruikt. Terwijl voor een eerlijke vergelijking de instroomcijfers van voor de verhoging in 2012 zouden moeten worden gebruikt. Is de minister bereid om het cijfermateriaal onder de scenario’s te delen met de Kamer?
  4. Heeft de minister het effect van de prijselasticiteit (voldoende) meegewogen in de scenario’s? De sterk teruggelopen instroom van de betreffende kantonzaken na de tariefverhoging van het griffierecht indiceert dat er een sterke relatie is tussen het griffierecht en de instroom van vorderingen. Andersom mag verwacht worden dat een verlaging van het griffierecht leidt tot een verhoogde instroom van zaken.
  5. Waarom gebruikt de minister als uitgangspunt voor de doorrekening van de scenario’s dat die kostenneutraal moeten zijn. Terwijl daarmee de toegang tot het recht voor met name het MKB ernstig beperkt wordt, waardoor die enorme schade lijden, zoals in het ‘Manifest Eerlijke Griffierechten’ betoogd is.

Lees ook: Manifest Eerlijke GriffierechtenKamerbrief met reactie op evaluatie herziening gerechtelijke kaartKamerbrief over scenario s griffierechten lagere vorderingen

Gerelateerde artikelen

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...