Reactie op artikel in het AD “Roep om einde aan ‘incasso-industrie’ te maken”

Het recente persbericht en Manifest van de Consumentenbond en de oproep tot het ‘stoppen van de commerciële schuldenindustrie’ raakt ook de leden van het VCMB, het Verbond van Credit Management Bedrijven.

Het VCMB herkent zich niet in het geschetste beeld en de oproep die wordt gedaan. Een belangrijke economische activiteit, namelijk credit management, waartoe incasso-activiteiten behoren, wordt neergezet als “schuldenindustrie”. Cijfers worden uit hun verband getrokken en voorbeelden worden gegeven die incidenteel zijn. De voorgestelde (kosten)groei van een vordering zijn niet de hoofdoorzaak van problematische schulden en komen volgens onze leden in verhouding niet vaak voor.

Credit management is een relevante branche waarin op een verantwoordelijke manier, binnen (nieuwe) wettelijke kaders wordt gezorgd voor een gezond economisch verkeer. “Het nakomen van betalingen/betaalafspraken”  is hierbij de norm, met oog voor de consument en/of bedrijf dat (tijdelijk) niet kan betalen.

De meeste “schuldeisers” kiezen bewust en op een verantwoorde wijze voor een credit management en/of incasso-dienstverlener, die er voor zorgt dat, vooral ook in het minnelijke traject, meer dan 95% van de vorderingen wél betaald worden, al dan niet met ruimhartige betaaltermijnen.

Het VCMB ziet ook dat er verbeterpunten zijn. Reden waarom het VCMB continue in gesprek is met relevante stakeholders, waaronder branche-organisaties en de ministeries die betrokken zijn bij de nieuwe wetgeving. Bij de totstandkoming van de twee recent verschenen rapporten met aandachts- en verbeterpunten was VCMB nauw betrokken.

Vanuit het VCMB zetten wij ons middels proactieve samenwerking met leden en stakeholders daadkrachtig in om creditmanagement verder te verbeteren en te professionaliseren alsmede om continue ook de positieve kanten van creditmanagement, en incassodienstverlening te benadrukken.

Met oog voor niet betalende klanten (consumenten en bedrijven) is deze bedrijfstak er ook een waar met “purpose” problemen worden opgelost. Het is een branche waarin steeds meer jonge mensen werkzaam willen zijn om vooral ook de goede aspecten te benadrukken..

Het gesprek aangaan en kennis delen met alle stakeholders is voor ons belangrijk. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. “Agree to disagree”, met respect voor elkaars standpunten.

Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt binnen de gehele keten omgezet in daden door initiatieven te ontplooien die in samenwerking met de keten en politiek worden uitgevoerd.

Het is dan ook onze oproep om de lijnen open te houden en constructief in gesprek te blijven.

Voor vragen kunt u terecht bij het Bestuur.