Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Reactie VCMB-bestuur op recente publicaties

Het bestuur van het VCMB heeft kennisgenomen van het manifest Maak Nederland Schuldvrij en recente publicaties over misstanden in het creditmanagement domein. Het VCMB vertegenwoordigt als branchevereniging de belangrijkste organisaties die actief zijn in het creditmanagementdomein.

Het VCMB onderschrijft de bedoeling van het manifest Maak Nederland Schuldvrij. Niemand mag gestraft worden voor armoede. De berichtgeving mist echter het gezichtspunt van de ondernemer of organisatie aan wie de vordering verschuldigd is volledig. Onbetaalde rekeningen bedreigen de continuïteit van organisaties en daarmee ook de werkgelegenheid.

Wet Normering Incassokosten

De Wet Normering Incassokosten moet actief gehandhaafd worden door de overheid. Het VCMB is die mening al jaren toegedaan en ondersteunt daarom het regeringsvoornemen om een register voor incassobureaus aan te leggen dat strenge kwaliteitseisen stelt voor opname in het register en bij overtreding van de wet kan leiden tot uitsluiting.

Het (ver)kopen van vorderingen leidt in zichzelf niet tot problemen. Het is een manier, net zoals factoring, om sneller over een kasstroom te kunnen beschikken. De behandeling van de vorderingen moet (net zo) zorgvuldig en binnen de kaders van de wet en de beroepsregels plaatsvinden.

Marktwerking gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder van nu is beter geïnformeerd en geautomatiseerd dan ooit. Waardoor niet-kunners beschermd kunnen worden tegen de kosten van gerechtelijke incasso en het (veel te hoge) griffierecht dat ze niet kunnen dragen.

Een betere samenwerking tussen de Overheid, Schuldhulp en Gerechtsdeurwaarders kan sneller en effectiever georganiseerd worden in een gezamenlijk digitaal platform waarin alle relevante informatie over debiteuren waarvoor gerechtelijke incasso dreigt met elkaar gedeeld wordt. Daardoor wordt tevens de gewenste snelheid om duidelijkheid te krijgen voor de debiteur sterk verbeterd, net als de kwaliteit van de beslissingen.

Data en data-analyse

Het gebruik van data, data-analyse en (externe) credit scores is essentieel voor het creditmanagementproces. Actuele data is noodzakelijk om de debiteur te kunnen aanmerken als een niet-kunner, vooral als die zelf niet reageert. Data-analyse speelt tevens een grote rol bij de benadering van de debiteuren om in dialoog een passende oplossing voor de vordering te bereiken. Tevens beschermt het de debiteur tegen overcreditering en voegt snelheid en efficiency toe in de creditmanagementprocessen.

Goed credit management omvat het juiste gebruik van data, scoring, besluitvorming, geautomatiseerde procesondersteuning vooral om er voor te zorgen dat het merendeel van debiteuren de juiste betaal- en kredietmogelijkheden krijgen die passen binnen hun mogelijkheden.

Perspectief op een schuldvrij bestaan

Het VCMB en haar leden streven naar een maatschappij met een goede balans tussen de belangen van de debiteur en de belangen van de schuldeiser.

Een debiteur met problematische schulden wordt goed begeleid en krijgt daardoor perspectief op een schuldenvrij bestaan waarin hij weer zelfstandig financiële besluiten kan nemen. Tot die tijd wordt hij beschermd tegen het aangaan van nieuwe schulden.

De schuldeiser mag terecht verwachten dat hij voor geleverde producten en diensten betaald wordt en als hierin een vertraging optreedt, erop vertrouwen dat de debiteur begeleid wordt naar een passende oplossing voor hun beider probleem.

 

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...