Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Reactie VCMB op NIB-klachten Italiaanse verkeersboetes

VCMB-lid Nationaal Incassobureau kwam afgelopen week in de media vanwege klachten over hun incasso-activiteiten voor de Italiaanse gemeentepolitie. In het programma Max Vakantieman kwamen een aantal debiteuren aan het woord en reageerden ANWB en Max Ombudsman Jeanine Janssen op de klachten. NVI-directeur Connie Maathuis reageerde op de toon en inhoud van de incassocommunicatie. Voor NIB beantwoorde Patrick van der Spek de verschillende vragen.

Nieuwe gedragsregels VCMB

Ingevolge de nieuwe gedragsregels van VCMB heeft hoor- en wederhoor plaatsgevonden met NIB. Hierbij is door VCMB tevens de wens geuit om eerder betrokken te worden als onze leden negatief in de media komen. VCMB kan hierbij adviseren en inhoudelijk reageren als de pers om een reactie vraagt.

Wederhoor

In het gesprek tussen NIB en het VCMB-bestuur werd duidelijk dat NIB ruim voor de uitzending gesproken had met ANWB over de klachten en de toon en inhoud van de incassocommunicatie heeft aangepast. Dat de Italiaanse gemeentepolitie conform de voorschriften tijdig de verkeersboetes per aangetekend schrijven bekend heeft gemaakt bij de debiteuren. Dat bewijs van die aangetekende verzending door NIB desgevraagd verstrekt kan worden. Dat de kostenverhoging van de verkeersboete conform de Italiaanse wetgeving berekend is en NIB hierover geen additionele incassokosten berekend. Dat NIB een succes fee heeft afgesproken in de vorm van een provisie over de ontvangsten. Dat na de aangetekende aanschrijving gedurende vijf jaar invorderingsactiviteiten mogen plaatsvinden om de verkeersboete(s) te incasseren.

Informatie over de vordering

Op initiatief van NIB en haar Italiaanse partner wordt de bestaande Italiaanse website van de Gemeentelijke politie aangepast. Debiteuren kunnen daar straks inloggen om informatie te vinden over de originele boete, de (kosten)opslagen en het bewijs van (aangetekende) aanzegging per post.

Op de huidige website is een speciale vraag & antwoord pagina voor verkeersboetes opgenomen. Debiteuren worden uitgenodigd om contact met NIB te zoeken als ze daarnaast vragen hebben over de vorderingen. Het betwisten van de vorderingen is in deze fase niet meer mogelijk, tenzij de debiteur door bijvoorbeeld een bewijs van verhuizing kan aantonen dat de aangetekende kennisgeving hem of haar niet bereikt heeft.

Intimiderende communicatie

Na overleg met ANWB heeft NIB eerder al aanpassingen doorgevoerd in de incassocommunicatie om aan de bezwaren van intimidatie tegemoet te komen. De inzet van ander briefhoofd/afzender dat gerechtelijke incasso suggereert vindt VCMB ongewenst, maar is (nog) niet verboden.

Aanpassingen in het aanmaningsproces

NIB heeft een aanpassing in het incassoproces voorgesteld aan de Gemeente Florence om naast een aangetekende aanzegging van de boete, tenminste één herinnering via de reguliere post te verzenden voor de boete voor incasso overgedragen wordt.

Standpunt VCMB

NIB is in oktober vorig jaar gestart met deze opdracht en spant zich in om nieuwe klachten te voorkomen door de toon en inhoud van de communicatie aan te passen en informatie over de vorderingen beschikbaar te maken. VCMB is van mening dat de verzending van een brief waarvan het briefhoofd gerechtelijke incasso suggereert onwenselijk is en adviseert om die niet meer te gebruiken. De aanpassing en toegang tot de Italiaanse website en de verzending van een laatste waarschuwing vindt VCMB goede initiatieven om debiteuren beter in de gelegenheid te stellen om de vordering(en) op te lossen.

Meer informatie?

Neem voor aanvullende informatie contact op met info@vcmb.nl .

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...