Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Rechtspraak leidt jaarlijks 30 miljard in goede banen

Er wordt per jaar rond de 30 miljard euro in goede banen geleid in de Nederlandse samenleving door rechters. Dat blijkt uit onderzoek (pdf, 2,6 MB) door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ter illustratie: 30 miljard euro is ongeveer 4,3 procent van het Bruto Binnenlands Product.

Economisch belang

Het Ecorys-onderzoek is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma van de Rechtspraak. Doel van dit programma is het economische belang van de Nederlandse rechtspraak meer inzichtelijk te maken. Uit verschillende onderzoeken bleek eerder dat goede rechtspraak (tijdig, betrouwbaar, deskundig) bijdraagt aan de economie van een land (zie ‘Verbeteringen Rechtspraak leveren jaarlijks 735 miljoen euro op’). Meer inzicht in het economisch belang van rechtspraak, helpt bij het verder verbeteren van de organisatie. Zo kunnen er beter afwegingen worden gemaakt bij de verdeling van schaarse middelen.

Financieel belang

Het Ecorys-onderzoek beperkt zich tot rechtsgebieden met een ‘overwegend’ of ‘substantieel’ financieel belang: kanton, civiel (handel en familie), bestuur en belasting. Per rechtsgebied maakten de onderzoekers een selectie van relevante categorieën rechtszaken. Alleen zaken in eerste aanleg zijn in het onderzoek betrokken.

Als je de bedragen optelt waarover het in de onderzochte rechtszaken gaat, kom je uit op 20,5 miljard euro. Bij de bewindvoeringszaken (als mensen niet meer zelf geldzaken kunnen regelen wordt er een bewindvoerder aangesteld; de rechter houdt toezicht op bewindvoerders) gaat het om 6,6 miljard euro aan beheerde vermogens.

Tabel: Totale financiële belang per jaar (in miljoenen euro’s, zaken in eerste aanleg)

Financieel belang

Belasting 912
Bestuur** 530
Faillissementen (verzoeken) 10.877
Schuldsaneringen (verzoeken) 1.010
Familie* 429
Civiel handel (m.u.v. faillissementen en schuldsaneringen) 4.924
Kanton handel (m.u.v. bewind) 1.902
Bewind (periodieke goedkeuringen en eindafrekeningen) 6.634

*Gebaseerd op klein aantal, niet meer dan indicatief
** Uitgezonder zaken bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onderzoeksopzet

Om onderzoekstechnische en praktische redenen konden op bestuursrechtelijk gebied een aantal zaken met mogelijk groot financieel belang niet in het onderzoek worden betrokken. Zo zijn zaken in eerste aanleg bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet meegenomen. Daarom kan worden geconcludeerd dat op jaarbasis zeker rond de 30 miljard euro gemoeid is met rechtszaken.

De Raad voor de rechtspraak laat vervolgonderzoek doen om nog meer inzicht te krijgen in het economische belang van rechtspraak.

Bron : Rechtspraak

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...