Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Rechtspraak stelt een model oproepingsbericht vast

Rechtspraak stelt in overleg met KBvG en NOvA een model oproepingsbericht vast

De Rechtspraak stelt een model ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ vast voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 nieuw Rv. Dit model komt tot stand in nauw overleg met vertegenwoordigers van deurwaardersorganisatie KBvG en de Orde van Advocaten. Ook komt er een model voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 nieuw Rv). Later worden meer oproepingsberichten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor verzetprocedures (artikel 113 juncto artikel 143 nieuw Rv).

Procedure starten: 2 manieren

In de nieuwe civiele vorderingsprocedure kan de eisende partij op 2 manieren een zaak starten.
1. Hij kan eerst via Mijn Rechtspraak de procesinleiding indienen bij de rechtbank en daarna het oproepingsbericht van de rechtbank (laten) bezorgen bij de verwerende partij (artikel 112 nieuw Rv).
2. Hij kan ook eerst de deurwaarder een oproepingsbericht, met procesinleiding, laten bezorgen bij de verwerende partij (artikel 113 nieuw Rv). De zaak brengt hij dan daarna aan bij de rechtbank.

Model oproepingsbericht met procesinleiding

In de modellen die worden ontwikkeld is de procesinleiding geïntegreerd in het oproepingsbericht (artikel 4 lid 3 Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, met toelichting). De modellen voorkomen dat het oproepingsbericht van de deurwaarder verschilt van het oproepingsbericht van de rechtbank, of dat verschillende deurwaarders met verschillende oproepingsberichten werken.

De Rechtspraak stelt, na vaststelling, de modellen als Word-document beschikbaar op www.rechtspraak.nl.

Nieuwe civiele vorderingsprocedure

Pagina-inhoud

Vrijwillig ervaring opdoen met de nieuwe digitale vorderingsprocedure

Wilt u als advocaat alvast kennismaken met de nieuwe digitale vorderingsprocedure? Dan kunt u vanaf 1 november 2016 meedoen met de vrijwillige pre-pilot bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Lees meer over de pre-pilot.

Basisprocedure met regierol voor rechter

De nieuwe vorderingsprocedure start met een procesinleiding en kent in beginsel slechts 1 schriftelijke ronde. Ook gelden er strakkere termijnen dan voorheen. De rechter heeft een regierol en kan van de basisprocedure afwijken als de situatie daarom vraagt. Dat kan hij ambtshalve doen of op verzoek van een van de partijen. Wilt u uitstel vragen voor een proceshandeling, dan kan dat tot uiterlijk 4 dagen voordat de termijn voor deze proceshandeling afloopt.

Model oproepingsbericht art. 113 en 115 Rv

De Rechtspraak stelt een model ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ vast voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 Rv. Dit model komt tot stand in nauw overleg met vertegenwoordigers van deurwaardersorganisatie KBvG en de Orde van Advocaten. Ook komt er een model voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 Rv). Later worden meer oproepingsberichten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor verzetprocedures (artikel 113 juncto artikel 143 nieuw Rv).

Meer informatie over de nieuwe civiele vorderingsprocedure en de lopende pre-pilot

Bron: Rechtspraak.nl

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...