Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Regelgeving incassokosten in beweging

In 2012 zijn er regels in de wet vastgelegd over het opleggen van buitengerechtelijke incassokosten door een schuldeiser of diens (incasso)gemachtigde. Een belangrijke reden hiervoor was het beschermen van de consument tegen onredelijk hoge incassokosten.

Een aantal regels werd in het leven geroepen om deze consumentenbescherming te waarborgen. Eind goed, al goed zou je zeggen. Maar zoals met elke nieuwe wet, bleek de toepassing van deze regels toch niet altijd even simpel. Al snel ontstonden er vragen vanuit de praktijk, zoals: mogen incassokosten direct worden opgelegd na het versturen van een enkele kosteloze aanmaning, hoe moeten incassokosten worden aangezegd, hoe moet de termijn worden verwoord in de veertiendagenbrief (ook wel bekend als WIK-brief of kosteloze aanmaning) en ga zo maar door.

Inmiddels zijn een hoop onzekerheden weggenomen en wordt het steeds duidelijker hoe de set aan regels moet worden geïnterpreteerd en moet worden toegepast in de praktijk. Een mooi moment dus om de regels rondom incassokosten nog eens goed uit de doeken te doen.

Incassokosten; wie mogen ze opleggen en wanneer?

Incassokosten mogen worden opgelegd door een schuldeiser of diens (incasso)gemachtigde. Voorwaarde voor het opleggen van incassokosten bij consumentenvorderingen is dat de consument in verzuim is en dat de consument eerst een kosteloze aanmaning ontvangt waarbij hij veertien dagen de tijd krijgt om de vordering te voldoen zonder dat hierbij incassokosten verschuldigd zijn. In die aanmaning moet tevens worden aangegeven welk bedrag aan incassokosten de consument kan verwachten als hij niet binnen deze veertien dagen betaalt. In de jurisprudentie is deze kosteloze aanmaning (ookwel de veertiendagenbrief) geregeld aan bod geweest.

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit deze uitspraken?

– Het versturen van enkel de veertiendagenbrief is voldoende om het opleggen van incassokosten te rechtvaardigen. Aanvullende incassohandelingen zijn hiervoor niet noodzakelijk.
– In de veertiendagenbrief moet het daadwerkelijke bedrag aan incassokosten worden aangezegd. Een minimumbedrag noemen of verwijzen naar een staffel is niet voldoende.
– De termijn van veertien dagen start op de dag na ontvangst van de veertiendagenbrief door de consument.
– Indien de consument de ontvangstdatum betwist dan is het aan de schuldeiser om aan te tonen wanneer de veertiendagenbrief door de consument is ontvangen.
– Uit de tekst van de veertiendagenbrief moet duidelijk blijken dat de termijn van veertien dagen start op de dag na ontvangst.
– Een onjuist vermelde termijn, die bijvoorbeeld een dag te kort was, kan niet ‘gerepareerd’ worden door nog een korte extra betalingstermijn van bijvoorbeeld een week of tien dagen te geven
– De rechter zal in alle gevallen uit eigen beweging toetsen of de veertiendagenbrief juist is, ongeacht of hiertegen verweer wordt gevoerd
– Als er binnen de gegeven veertien dagen een deelbetaling wordt gedaan dan mogen de incassokosten enkel over het restant van de vordering worden berekend

Hoe ziet uw kosteloze aanmaning – oftewel veertiendagenbrief – er uit?

Als u zelf de kosteloze aanmaning stuurt voordat u uw vorderingen overdraagt aan uw (incasso)gemachtigde of voordat u zelf (incasso)kosten oplegt, moet uw veertiendagenbrief kloppen. Houd bij het opstellen van uw aanmaning rekening met de bovengenoemde opmerkingen en houd in uw achterhoofd dat de formulering van de termijn in uw brief nauw luistert.

De Hoge Raad bepaalde onlangs nog dat de vermelding dat betaald moet worden “binnen veertien dagen na heden” of “binnen veertien dagen na verzending van deze brief” in strijd is met de eis dat de consument in ieder geval een betalingstermijn van veertien dagen gegeven moet worden. De formulering dat incassokosten verschuldigd worden indien niet betaald is “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” voldoet volgens de Hoge Raad wel aan de wettelijke eisen.

Bron : Intrum Justitia

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...