Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Regels incassokosten

 

Heb je je rekening niet op tijd betaald? Dan kun je te maken krijgen met  incassokosten. Dat zijn de kosten die een leverancier maakt om ervoor te zorgen dat de rekening betaald wordt, via een incassobureau of incassoafdeling binnen een organisatie. Deze kosten mag de leverancier bij de rekening optellen.

Regels incassokosten

De regels voor incassokosten zijn wettelijk vastgelegd. Hieronder een overzicht van de maximale kosten per hoofdsom.

Kleine vorderingen

Hoofdsom Hoogte incassokosten (excl. btw)
Tot €266,67  €40

Grote vorderingen

 Hoofdsom  Hoogte incassokosten (excl. btw)
 Over de eerste €2500  15%
 Over de volgende €2500  10%
 Over de volgende €5000  5%
 Over de volgende €190.000  1%
 Over het meerdere  0,5%
 Maximum incassokosten  €6775

Incassobureaus en deurwaarders moeten zich aan de volgende regels houden:

 • Aan consumenten moeten de kosten altijd inclusief btw worden vermeld.
 • Incassokosten worden naar ratio berekend: hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage kosten (staffel).
 • Er mag alleen btw berekend worden over incassokosten als de vordering via een incassobureau wordt geïnd (dus niet via een incassoafdeling van de schuldeiser).
 • De schuldeiser moet minimaal één betalingsherinnering sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Hierna mogen incassokosten in rekening worden gebracht.
 • Er mag geen rente in rekening worden gebracht over de kosten, tenzij dit expliciet in de voorwaarden vermeld staat.
 • Alle kostenposten van het incassobureau vallen onder de genoemde maximumtarieven voor incassokosten.
 • De regeling is dwingend: er mag niet ten nadele van de debiteur worden afgeweken, wel ten voordele.

Het incassokantoor mag dus niet:

 • ‘Voor-incassokosten’ in rekening brengen. Dit zijn de kosten die door de ondernemer zijn gemaakt voordat hij het incassokantoor inschakelde.
 • Kosten die zijn gemaakt ter voorbereiding van een dagvaarding in rekening brengen. Incassobureaus kunnen niet dagvaarden.

Btw over incassokosten

Er mag alleen btw worden gerekend over incassokosten als de vordering uit handen is gegeven (zoals aan een incassobureau of deurwaarder) én als de schuldeiser niet btw-plichtig is, zoals verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeraars, medische beroepen en de overheid. De schuldeiser kan de aan het incassobureau of de deurwaarder verschuldigde btw dan namelijk niet verrekenen.

Als incassokosten aan consumenten worden gemeld, moet dat wel inclusief btw worden gedaan bij een aanmaning, met een toelichting op het btw-percentage.

Betalingstermijn

 • incassokosten-3Als geen termijn is afgesproken waarbinnen je een rekening moet betalen, moet de leverancier je eerst aanschrijven. In deze brief moet een betalingstermijn staan van 14 dagen. Als deze termijn is verstreken ben je ‘in verzuim’.
 • Volgens een uitspraak van de Hoge Raad in november 2016 gaat de betaaltermijn van 14 dagen op zijn vroegst lopen op de dag ná ontvangst van de brief door de schuldenaar. Als de brief dit onduidelijk, verkeerd of niet vermeldt, mag het incassobureau geen incassokosten in rekening brengen.
  Het bureau moet een nieuwe brief sturen, waarna een nieuwe betaaltermijn gaat lopen. Het is aan de schuldeiser om aan te tonen dat de brief aan alle voorwaarden voldoet, dat de consument de brief heeft ontvangen en op welk moment.
 • Als vooraf een termijn is afgesproken waarbinnen je de rekening moet betalen, ben je na het verstrijken van deze termijn automatisch ‘in verzuim’. De termijn moet wel duidelijk zijn afgesproken in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Ook dan moet de leverancier je nog een brief sturen met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Vaak is de hoogte van incassokosten opgenomen in de algemene voorwaarden.
 • Is de vordering wel terecht, maar kom je er niet uit qua financiën? Vraag dan om een afbetalingsregeling via de schuldeiser.

Gebruik onze voorbeeldbrief

Neem eerst contact op met de schuldeiser en probeer er samen uit te komen. Reageer daarnaast altijd op een brief of aanmaning. Wil je bezwaar maken? Met onderstaande voorbeeldbrief laat je weten dat je het niet eens bent met de hoogte van de rekening of incassokosten.

Oneens met incasso(kosten)

Je kunt deze brief (aangetekend) per post of per e-mail versturen.

Download voorbeeldbrief

Naar de rechter

 • Via een gerechtelijke procedure komen vorderingen bij de kantonrechter terecht, boven de €25.000 bij de civiele rechter. In dit laatste geval heb je verplicht een advocaat nodig en voldoe je als consument ook griffiekosten.
 • Bij de kantonrechter betaal je geen griffiekosten als je wordt gedaagd, bij de civiele rechter wel. De kosten zijn afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering.

Tips

Bekijk via de toolkit incasso voor (schuld)hulpverleners van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of een vordering terecht is en hoeveel de incassokosten mogen zijn.

Bron: Consumentenbond

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...