Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Rood staan levert BKR-registratie op

Vanaf 1 december krijgen miljoenen Nederlanders er een BKR-registratie bij. Vanaf dat moment moeten namelijk ook kleine, kortlopende kredieten worden gemeld. Daaronder valt ook rood staan bij je bank. Bureau Kredietregistratie houdt bij of mensen schulden hebben of kredieten hebben lopen. Die informatie krijgen zij van banken en bedrijven, die bepaalde gegevens verplicht daar moeten melden.

Strengere regels

Vanaf 1 december worden de regels daarvoor strenger. Dan moeten ook kredieten van meer dan 250 euro met een looptijd van een maand gemeld worden. Nu geldt nog dat kredieten van 500 euro of hoger die minstens drie maanden lopen gemeld moeten worden.

BKR-registratie

Een BKR-registratie kan gevolgen hebben voor wat je mag lenen als je bijvoorbeeld een hypotheek gaat afsluiten. Daarvoor maakt BKR onderscheid tussen twee soorten registraties: een positieve en een negatieve.

Positieve registratie
In principe krijgen mensen die rood staan, of zelfs slechts de mogelijkheid hebben om rood te staan, een positieve registratie. Dat betekent dat BKR ziet dat je een krediet hebt, maar dat je dat keurig afbetaalt.

Bij zo’n registratie zal een bank je geen krediet weigeren. Maar toch heeft het invloed. Want als je lopende kredieten hebt, rekent een bank wel mee dat je dat geld niet kan gebruiken voor aflossing op de nieuwe lening.

Vooral voor mensen met meerdere rekeningen waarop ze rood kunnen staan, kunnen de nieuwe regels vervelend zijn. Een geldverstrekker moet dan rekening houden met de mogelijkheid dat je op al die rekeningen op een bepaald moment in het rood staat. Dat is voor een bank geen fijn vooruitzicht. De bank zou je dan kunnen vragen om een aantal opties tot rood staan te stoppen.

Rood staan : Betekent dit dat je te boek komt te staan als wanbetaler?

1. Wat verandert er op 1 december?
Het Bureau Kredietregistratie (BKR) gaat vanaf 1 december kredieten eerder registreren. Waar voorheen alleen kredieten met een hoogte boven 500 euro werden geregistreerd geldt dat vanaf 1 december al voor kredieten van 250 euro of hoger. Ook ligt de grens niet meer bij een looptijd van drie maanden maar wordt een krediet van één maand al geregistreerd.

2. Waarom verandert het BKR dit?
De wetgeving is onlangs aangepast. Kredieten van meer dan 250 euro met een looptijd langer dan 1 maand vallen sinds kort onder de Wet financieel toezicht (Wft). Het BKR wil met deze aanpassing het kredietstelsel dus weer op de actuele wetgeving aan laten sluiten.

Verder zegt het BKR dat er op deze manier eerder inzicht komt in het stapelen van (kleine) schulden waardoor mensen met schuldproblemen sneller geholpen kunnen worden.

3. Om welke kredieten gaat het?
Het gaat om alle kredieten en leningen. Onder andere persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcards, een hypotheekachterstand en vanaf nu dus ook roodstand.

4. Sta je met een roodstand nu te boek als wanbetaler?
Nee, zoals het BKR al aangeeft is de wijziging puur bedoeld om weer in de pas te lopen met de wetgeving en om op die manier eerder inzicht te krijgen in het stapelen van (kleine) schulden. Rood staan betekent dus niet dat je bij het BKR als wanbetaler te boek komt te staan.

Wel kan het gevolgen hebben bij het verkrijgen van een lening of krediet. Een kredietverstrekker zal op basis van registraties bij het BKR afwegen of je daadwerkelijk een krediet zal krijgen. Een roodstand kan dan, mogelijkerwijs, in je nadeel werken.

5. Hoe kan je de registratie van roodstand voorkomen?
Om rood te kunnen staan moet je een aanvraag indienen bij je bank, neem contact op met de bank om dit weer in te trekken. Onder de grens van 250 euro blijven heeft geen zin; als je bij je bank hebt aangegeven dat er überhaupt de mogelijkheid is tot rood staan op je betaalrekening, dan zal dit als een krediet bij het BKR worden aangemeld.

Reactie van het Bureau Kredietregistratie

Als iemand een nieuw krediet aanvraagt, dan dient de geldverstrekker informatie op te vragen bij BKR in Tiel. De geldverstrekker stelt zich daarbij de volgende vragen:

  • Heeft de betreffende consument al ervaring met het aangaan van kredieten, en hoe is hij/zij in het verleden zijn verplichtingen nagekomen?
    Als er al lopende kredieten zijn, waaraan financiële verplichtingen zijn verbonden, is het dan verantwoord om nieuwe kredieten te verstrekken, en hoe pakken die nieuwe verplichtingen dan uit?
  • Momenteel worden kredieten van meer dan 500 euro tot 175.000 euro met een looptijd van meer dan 3 maanden geregistreerd. In praktijk komt dat er nu al op neer dat bijna iedere volwassene in beeld is in Tiel. Veruit de meeste consumenten (91%) staan positief geregistreerd (dus zonder achterstanden). Dat betekent dat de geldverstrekker kan zien dat deze consumenten hun verplichtingen prima aankunnen, en dat is een groot pluspunt bij het verkrijgen van nieuwe kredieten.

Per 1 december worden ook kredieten tussen 250 euro en 500 euro met een looptijd tussen 1 maand en 3 maanden toegevoegd aan het kredietinformatiesysteem.

Hierdoor ontstaat dus een nog beter beeld van al die consumenten die bij BKR geregistreerd staan. Deze aanpassing is overigens niet zozeer het initiatief van BKR, maar vloeit voort uit aangescherpte wet- en regelgeving.

Helpen de aanpassingen ook om de schuldenproblematiek terug te dringen?

De schuldenproblematiek in Nederland is groot en groeit nog steeds. Op dit moment heeft maar liefst 1 op de 5 huishoudens te maken met problematische schulden. Los van het feit dat goede betalers baat hebben bij de uitbreiding, zal meer informatie ook helpen bij het terugdringen van de groeiende schuldenproblematiek.

Mensen die betalingsproblemen hebben, stapelen vaak korte schulden. Deze wijziging voorkomt stapeling van onzichtbare, korte kredieten. Stapelen van kortlopende schulden leidt uiteindelijk in veel gevallen tot een groter schuldenprobleem.

Terugdringen van de maatschappelijke kosten

Volgens onderzoek van het Nibud kost één huishouden met ernstige financiële problemen, de samenleving 100.000 euro. Deze kosten komen voor rekening van de belastingbetaler. Ook leiden betalingsproblemen tot een maatschappelijk isolement en/of sociale problemen.

Kunnen consumenten die in het kredietinformatiesysteem staan lastiger een krediet of een hypotheek afsluiten?

Door kredieten te registreren wordt de financiële positie van consumenten objectief duidelijk. BKR bepaalt nooit of een consument een krediet of hypotheek krijgt. Individuele geldverstrekkers bepalen de hoogte van het krediet of hypotheek.

Er is een grens aan ieders leenvermogen. Het is daarbij belangrijk om aan ieders individuele situatie recht te doen. Met betrouwbare en veilig beschermde informatie bevorderen we het financiële welzijn van consumenten.

Meer weten over BKR? Bekijk de video BKR in een minuut. Meer informatie over de wijzigingen per 1 december vindt u op de website van BKR.

Bron : RTL Z, Radar, BKR

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...