Interview Leonie Snijder Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders heeft een divers pallet aan specialismes in huis, dat op dit moment behoorlijk in beweging is. We werken voor veel onderwijsinstellingen, overheden en verhuurders en in die zin raakt wat wij doen de basis van de mens en kan je als deurwaarder ingrijpende maatregelen moeten treffen. Dat proberen we zowel vanuit het incassobureau als in het deurwaarderstraject te voorkomen en de debiteur zo duidelijk mogelijk op de gevolgen te wijzen. Onze medewerkers worden intensief getraind om zoveel mogelijk naast de debiteur te gaan zitten en oplossingsgericht te bekijken wat er wel mogelijk is.

Een jaar geleden hebben we als eerste kantoor in Nederland de startkwalificatie gehaald voor SRCM (Social en Responsible Credit Management) waarmee er een nieuwe, transparante norm is gezet om op een maatschappelijk verantwoorde manier om te gaan met incasso.

Het waar mogelijk beperken van kosten voor de debiteur, oplossingsgericht met elkaar in gesprek gaan. Hierbij wordt gewerkt met een schuldhulpverlenerskaart. De schuldhulpverlenerskaart geeft inzicht welke schuldhulp- en dienstverleners er zijn en wat een passende hulpverlening zou kunnen zijn. Dat geeft een hele nieuwe dimensie aan ons werk maar wordt met veel enthousiasme omarmt.

Richten jullie je op de regio, of werken jullie landelijk

Als incassobureau werkt Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders landelijk en daarbij vooral gericht op B2C. Health & fit is één van de sectoren waarin wij opereren maar ook B2B is een sector waar veel in gedaan wordt op het gebied van financiële dienstverlening en hypotheken.

Voor wat voor soort opdrachtgevers werken jullie graag? Waarom?

De nutsvoorzieningen geven van oudsher meer ruimte, maar we zien ook meer ruimte bij de commerciële partijen voor MVI ontstaan. Daarnaast winnen wij ook uit via intermediairs als incassobureau.

Hoe willen jullie gezien worden in de markt

We vinden het belangrijk om op een respectvolle manier met alle stakeholders om te gaan en worden ontzettend blij van innovatie. Ik zie hiervoor een grote betrokkenheid en deskundigheid binnen ons team. Ze vinden het leuk om vooruitstrevend bezig te zijn.

IT werd al lang gebruikt als basis om de processen te automatiseren en te optimaliseren. Zo kom je in aanraking met verschillende andere interessante IT-oplossingen waarmee we inmiddels verschillende samenwerkingen hebben om door te kunnen ontwikkelen. We zijn de eerste die op deze schaal AI neurale netwerktechnologie hebben ingezet voor deurwaarders.

Maatschappelijke ontwikkelingen richten zich steeds meer tegen gerechtelijke incasso om kosten voor de debiteur te voorkomen. Hoe gaan jullie om met die ontwikkeling?

 Aan de ene kant hebben we de kosten een stukje weg kunnen automatiseren, waardoor we de kostendruk kunnen verlagen. Je ziet dat klanten aan de ene kant meer zelf doen, maar aan andere kant ook meer van ons als incassobureau verwachten. In de hele branche zie je dat je meer mag leveren tegen minder kosten.

Met SRCM zijn we heel actief bezig en kijken we naar lange termijn, duurzame oplossingen voor de debiteur. Vooral als er meerdere schuldeisers zijn moet je een passende oplossing kunnen bieden.

We verzorgen een warme overdracht en onderhouden goede contacten in onze kerngebieden met de schuldhulpverleners. Dat kan een gemeente zijn, een bewindvoerder of GGZ. We verwijzen actief door in de hoop dat er op termijn een oplossing gevonden wordt voor de schulden. Oplossingen die door de KBvG en de SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) zijn ontwikkeld, zoals Schuldenwijzer, zijn daarvoor erg belangrijk. Als alle schulden die bij deurwaarders in behandeling zijn, in één systeem worden bijgehouden, hebben de debiteuren zelf een beter overzicht en kan de schuldhulpverlener, met toestemming van de debiteur, precies zien waar de schulden in behandeling zijn.