Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Staan uw vorderingen ook in de wachtrij?

Al ruim een jaar mogen gerechtsdeurwaarders geen out-of-pocket-kosten meer voorfinancieren voor hun opdrachtgevers. Toch leidt dit verbod nog steeds tot problemen. De tijd tikt weg en vorderingen raken verjaard. U raakt de grip op uw vorderingen kwijt. Hoe voorkomt u dit? Wij geven u een aantal tips.

Wat zijn out of pocket-kosten?

Out-of-pocket-kosten zijn de kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt voor de behandeling van een dossier. Dit kunnen bijvoorbeeld de griffierechten zijn, maar ook kosten voor de slotenmaker of een advocaat. Deze kosten werden voorheen voorgeschoten door de gerechtsdeurwaarders. Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie Gerechtsdeurwaarders (KBvG) zijn deze voorgeschoten kosten echter zodanig hoog opgelopen dat dit te grote risico’s met zich meebracht. Daarom heeft de KBvG op 1 december 2013 een bestuursmaatregel afgekondigd die stelt dat gerechtsdeurwaarders deze kosten niet meer mogen voorschieten.

Voorkom verjaring

Nu de gerechtsdeurwaarder de out-of-pocket-kosten niet meer mag voorschieten, heeft hij twee keuzes: hij vraagt u als opdrachtgever om een voorschot of hij maakt gebruik van eerder voor u geïncasseerd geld. In de praktijk kiest men vaak voor optie twee. Dit betekent echter wel dat er bij de gerechtsdeurwaarder een wachtrij ontstaat van vorderingen. Deze vorderingen zijn al wel overgedragen, maar er is nog geen dagvaarding uitgebracht. Het gevaar is dat deze vorderingen onnodig lang stilliggen of erger nog, verjaren.

Verjaring wil zeggen dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen, omdat er gedurende een bepaalde tijd geen actie ondernomen is om de vordering te innen. Voor een consumentenkoop is de verjaringstermijn slechts twee jaar. Heeft u gedurende deze periode geen actie ondernomen in het dossier? Dan bent u uw geld dus kwijt.

Het is daarom belangrijk om als opdrachtgever goed zicht te houden op de status van uw uitstaande dossiers. Hoe lang liggen ze stil? Ouderdom moet een prioriteit zijn bij het bepalen van de wachtrij. Daarnaast kunt u overwegen om vorderingen die lang stilliggen ter ‘herincasso’ te geven aan een minnelijke incassopartij. Zo ontstaat er actie in het dossier en is er in ieder geval geen sprake van verjaring.

Deurwaarders vergelijken

Wanneer al uw vorderingen bij één deurwaarder op de plank liggen, zal de behandeling niet zo snel verlopen. Het is daarom verstandig om meerdere deurwaarders tegelijk in te schakelen. Zo verspreidt u uw vorderingen en worden ze sneller behandeld.

Een bijkomend voordeel hiervan is dat u de prestaties van deurwaarders met elkaar kunt vergelijken en de toewijzing van dossiers hierop kunt afstemmen. Hoeveel dossiers staan er bij iedere deurwaarder in de wachtrij en hoeveel zijn er in behandeling? Wat is de verhouding tussen het aantal dossiers in de executiefase met betaling en het aantal zonder betaling? Hoeveel dossiers heeft de gerechtsdeurwaarder in totaal in behandeling?

Bovenstaande punten geven u een goede indicatie van de prestaties per deurwaarder. Uiteraard geeft u vervolgens het snelst nieuwe vorderingen aan de best presterende partij.

Cherry picking

Achter deze methode schuilt wel een gevaar: cherry picking. De deurwaarders wikkelen lastige opdrachten snel af zonder positief resultaat of vonnis om zo nieuwe makkelijkere opdrachten te krijgen. Om dit op te vangen kunt u dergelijke opdrachten als second- of third-opinion aanbieden aan een andere gerechtsdeurwaarder. U hoeft de vordering dan niet meteen af te schrijven, maar kijkt eerst of een andere deurwaarder er een positief resultaat uit kan halen.

Zelf voorfinancieren

Als laatste optie heeft u natuurlijk de mogelijkheid om out-of-pocket-kosten zelf voor te financieren. Het voordeel hiervan is dat uw vorderingen sneller behandeld kunnen worden door de gerechtsdeurwaarder en er geen wachtrij ontstaat. Maar voor bedrijven is het niet altijd mogelijk of aan te raden om zulke grote bedragen voor te schieten.

Meer grip op uw vorderingen

Bovenstaande punten zijn voor een bedrijf zelf lastig in de gaten te houden. Vooral wanneer u met meerdere gerechtsdeurwaarders werkt, kan het ingewikkeld zijn om prestaties te vergelijken. Vaak zijn er geen eenduidige rapportages beschikbaar.

Focum kan uw bedrijf hierin ondersteunen. Met onze dienst Vorderingenbeheer kunnen wij het beheer van vorderingen geheel van u overnemen. U heeft er zelf geen omkijken meer naar en onze incassospecialisten zorgen dat uw vorderingen het optimale traject doorlopen.

Dankzij onze dashboards en rapportages heeft u altijd inzicht in het aantal uitstaande dossiers, de openstaande hoofdsom en het behaalde rendement per portefeuille. Met deze universele rapportage vergelijkt u eenvoudig de resultaten van de verschillende incassobureaus. Zo houdt u de inkomende geldstromen scherp in de gaten en kunt u in overleg met ons bijsturen waar nodig.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Vorderingenbeheer? Neem dan contact op met Focum via 088 – 730 65 00 of info@focum.nl.

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...