Syncasso: Begrijpelijke dagvaardingen om een rechtszaak te voorkomen

Syncasso heeft samen met Kredietbank Nederland, Stichting Lezen en Schrijven en Rijksuniversiteit Groningen onderzoek laten doen naar de taalvaardigheid van debiteurklanten en klanten van de schuldhulpverlening. Het onderzoek Lezen ≠ Begrijpen toonde aan dat meer dan de helft (!) van de debiteurklanten laaggeletterd is. Dat wil zeggen dat ze de basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen niet hebben om goed in de Nederlandse maatschappij mee te kunnen doen.

Ons onderzoek heeft gelukkig veel andere creditmanagementorganisaties, waaronder De Rechtspraak, geïnspireerd om kritisch naar hun communicatie met debiteurklanten te kijken. Waar de maatschappelijke ontwikkelingen vragen om onnodige kosten te voorkomen, is het oneerlijk dat onbegrijpelijke incassocommunicatie onnodige kosten veroorzaakt.

Buitengerechtelijk

In het incassoproces wordt het overgrote deel opgelost in de buitengerechtelijke- of minnelijke fase. We hebben ons daarom in eerste instantie geconcentreerd op de brieven, e-mails, tekstberichten, chats en webpagina’s die we gebruiken om een betalingsachterstand op te lossen. Samen met de ervaringsdeskundigen van Stichting ABC, die zelf voorheen laaggeletterd waren, zijn ondersteunende afbeeldingen toegevoegd en de teksten aangepast naar begrijpelijke, duidelijke taal. Die motiveren en activeren naar een oplossing voor het betalingsprobleem.

Begrijpelijk dwangbevel! Begrijpelijke dagvaarding?

In een representatieve AB-test hebben we een begrijpelijk dwangbevel vergeleken met de voorheen gebruikte, strikt juridische versie. Niet reageren op een dwangbevel  bracht het risico op een beslaglegging op inkomsten, bankrekening of (on)roerende zaak met zich mee. Door het begrijpelijke dwangbevel werd 35% minder vaak beslag gelegd. Er kon een oplossing gevonden worden voordat de kosten onnodig verder opliepen. Met minder stress bij de debiteurklant. Dat zette ons aan het denken om een begrijpelijke dagvaarding te ontwikkelen.

Onbegrijpelijke dagvaarding

Onderzoek van de Hogeschool Utrecht wees uit dat 70% van de ontvangers een dagvaarding niet verder lezen dan de eerste pagina. Logisch als je het juridische taalgebruik in de dagvaarding voorlegt aan een ontvanger die vaak laaggeletterd is. De kans dat met de dagvaarding een oplossing wordt bereikt is dan minimaal.

Waar het doel van de dagvaarding vroeger beperkt was tot een oproep om voor de rechter te verschijnen, zijn daar nu drie kansen bijgekomen om de vordering op te lossen en onnodige kosten te voorkomen. Voor de zittingsdatum alsnog betalen, een betalingsregeling afspreken of laten weten dat er geen betaalcapaciteit is.

Bron: Syncasso