Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Syncasso neemt behandeling ex-BSR dossiers over

Syncasso is door de curator in het faillissement van BSR Gerechtsdeurwaarders gevraagd om de behandeling van de lopende dossiers over te nemen. Op 21 januari is daarover overeenstemming bereikt met de curator en verschillende grote opdrachtgevers. Naast een landelijke dekking en professionele organisatie, beschikt Syncasso over de automatiseringskennis om de vordering in de bestaande omgeving te blijven behandelen. Vanaf 21 januari zijn de vorderingen gefaseerd door Syncasso in behandeling genomen.

Transparante genormeerde kosten

De overgedragen dossiers zijn door BFT in samenwerking met de door de minister aangestelde waarnemer onderzocht om alleen de wettelijk genormeerde kosten aan debiteurklanten in rekening te brengen. De rechtmatigheid daarvan kunnen debiteurklanten ook zelf controleren op de Syncasso website met behulp van de nieuwe (integrale) kostencalculator die is ontwikkeld om eenvoudig inzicht te bieden in de ontwikkeling van zowel de minnelijke- als gerechtelijk genormeerde incassokosten. Alleen de hoofdsom hoeft te worden ingevuld, de rekenmodule laat vervolgens chronologisch zien hoe de kosten zich stap voor stap ontwikkelen.

Alle betalingen van debiteurklanten zijn verwerkt

Betalingen die door debiteurklanten aan BSR zijn gedaan, zijn allemaal in de dossiers verwerkt en in mindering gebracht op de vorderingen. Ook in de periode vlak voor en na het faillissement. Debiteurklanten kunnen desgewenst zelf de verwerking controleren via hun online dossier in de website van BSR. Die website blijft in aangepaste vorm actief voor communicatie met de debiteurklanten en om toegang te geven tot de online dossiers van debiteurklanten en opdrachtgevers.

Vragen en antwoorden

Om snel toegang te geven tot de antwoorden op vragen van debiteurklanten en opdrachtgevers, worden dagelijks de Q&A pagina’s op de websites geactualiseerd. In onze communicatie met debiteurklanten en in de wachtmenu’s van onze belapplicaties wordt hiernaar verwezen. Daarnaast is een team ervaren behandelaars beschikbaar om persoonlijk antwoord te geven op vragen over de vorderingen.

Aangepaste incassocommunicatie

In de incassocommunicatie die voor de vorderingen wordt ingezet, is extra aandacht besteed aan de mogelijkheden die Syncasso biedt om antwoorden op vragen te geven en  betalingsproblemen samen op te lossen. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek met de Rijksuniversiteit Groningen. Ons contactcenter herkent onze debiteurklanten als ze inbellen en zorgt ervoor dat ze automatisch met de hiervoor getrainde behandelaars worden doorverbonden. Door extra aandacht en zorg aan de incassocommunicatie te besteden, nemen we een deel van de onrust weg die over de eerdere behandeling ontstaan is.

Bron : Syncasso

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...