Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Toelichting betalingsuitstelregelingen Tijdelijke wet COVID-19

Dit wetsvoorstel voorziet er onder meer in dat ondernemers de mogelijkheid krijgen de rechtbank te verzoeken een faillissementsaanvraag aan te houden (artikel 2.2) of om de voorzieningenrechter te vragen de executie te schorsen of een beslag op te heffen(artikel 2.3).

De rechtbank zal een aanhoudingsverzoek of het verzoek tot schorsing cq. opheffing toekennen als:

  • de ondernemer zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet kan voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen
  • deze liquiditeitsnood hoofdzakelijk of uitsluitend is ontstaan doordat de ondernemer vanwege de uitbraak van het coronavirus of de beperkende maatregelen die de overheid in verband daarmee sinds 15 maart 2020 heeft afgekondigd, zijn bedrijfsvoering niet (volledig) heeft kunnen voortzetten;
  • voor de uitbraak van het coronavirus of de afkondiging van de beperkende maatregelen geen sprake was van financiële problemen;
  • het bedrijf van de ondernemer verdiencapaciteit en toekomstperspectief heeft, en
  • de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend cq. de tenuitvoerleggingsmaatregelen is gestart, met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen wordt geschaad.

Ten aanzien van een aangehouden faillissementsaanvraag geldt nog het volgende:

  • Zolang de aanhouding voortduurt, mag de omstandigheid dat de schuldenaar vóór die aanhouding een betalingsverplichting niet is nagekomen niet door de schuldeiser of schuldeisers die het faillissementsverzoek hebben ingediend, worden aangegrepen als grond voor – kort gezegd – beëindiging, opschorting of beëindiging van een overeenkomst met de schuldenaar
  • Als het aanhoudingsverzoek wordt toegewezen, kan de ondernemer de rechtbank ook vragen om te bepalen dat de schuldeiser of schuldeisers die het faillissementsverzoek hebben ingediend, ook hun bevoegdheid tot verhaal op goederen die tot het vermogen van de schuldenaar behoren of tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden, niet kunnen uitoefenen zonder machtiging van de rechtbank

Het voorstel is in voorbereiding voor behandeling in de Tweede Kamer en wordt op 18 september aanstaande besproken in de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: KBvG

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...