24% van de MKB bedrijven heeft urgente liquiditeitsproblemen

Hoewel de meest urgente liquiditeitsproblemen minder zijn geworden, verwachten steeds meer ondernemers binnen 3-4 maanden toch weer financieel knel te komen zitten. Dit blijkt uit de 2-maandelijkse liquiditeits-monitor die Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers uitvoeren sinds de start van de corona-crisis. Uit de peiling blijkt dat 24% van de ondernemers aangeeft binnen 4 maanden in de problemen te komen om rekeningen te betalen.

Tijdens de vorige meting in de zomer was dit nog 17%.Aankomende lockdown vraagt om nieuwe steunmaatregelenHet nieuwe compensatiepakket van het kabinet is niet voldoende voor ondernemers bij de nieuwe lockdown of beperkingen die er aan komen.

Dit geven ook MKB Nederland en ONL aan. De Tweede Kamer heeft al de wens geuit dat ondernemers ruimer gecompenseerd moeten gaan worden. Onder andere de terugkomst van de NOW-regeling (loonkostensubsidie) wordt nu voorgesteld en een verhoging van het TVL-platform van €1,8 miljoen naar €2,3 miljoen om ook middelgrote bedrijven tegemoet te komen.Structurele oplossingen nodig.

Hoewel de steunpakketten op dit moment urgent zijn, is het geen structurele oplossing. Het is belangrijk dat de financiële positie van ondernemers gaat verbeteren, waarbij naast urgente liquiditeitsproblemen ook de solvabiliteit wordt verbeterd voor de stabiliteit van de ondernemingen.Hier is geen enkele oplossing voor wat voor alle sectoren en omvang van bedrijven geschikt is, dus er zal een mix aan maatregelen moeten komen.

Hét mkb bestaat niet – diverse oplossingen voor klein, midden en grootbedrijf

Voor grotere financieringen is het “Post-Covid Groeifinanciering Initiatief” opgezet door ABN AMRO, ING en Rabobank en het pensioenfonds ABP met €400 miljoen aan vermogen. Via dit fonds worden achtergestelde leningen tussen de €5-50 miljoen verstrekt, die voor 50% worden afgedekt met de staatsgarantie Groeifaciliteit. Hiermee kunnen 20-40 bedrijven ondersteund worden.

Het “eigen-vermogen fonds voor het mkb” wat het Comité voor Ondernemerschap heeft voorgesteld is gericht op het middenbedrijf. Door met een gestandaardiseerd product te werken (achtergestelde leningen tussen €250.000 en €5 miljoen, met strenge randvoorwaarden) is het product relatief snel uit te rollen en een aanvulling op bestaande bancaire en non-bancaire financieringen. Afhankelijk van de vraag is verwachting dat er tussen de 300-1000 bedrijven per jaar er gebruik van maken.

Voor het kleinbedrijf en startups werkt maatwerk (zoals bij Post-Covid Groeifinanciering Initiatief) of een standaard product (eigen vermogen fonds Comite voor Ondernemerschap) niet. Hierbij zou beter gebruik gemaakt moeten worden van private investeerders en particulieren uit de omgeving van de ondernemers. Hierbij is het belangrijk om twee doelgroepen te onderscheiden:

  • Traditioneel kleinbedrijf
  • Startups / snelle groeiers

In het eerste geval zullen vooral vrienden, familie en klanten aangesproken kunnen worden om eenmalig de ondernemer te ondersteunen. Hiervoor is een winwin-lening een perfect instrument. In België hebben dit jaar 3.000-4.000 kleine bedrijven hiermee via een achtergestelde lening met zeer lage rente (1,75%) hun vermogenspositie kunnen versterken. Door de lage rente en kleine financieringen (max €300k, maar vaak onder €100k) is dit voor traditionele financiers niet interessant, maar vrienden en familie staan hier wel voor open. Door standaardisering van contracten, afspraken met de belastingdienst (belastingkorting) en banken (wordt als eigen vermogen gerekend) is dit een win-win voor ondernemer en investeerder.

Voor startups is het belangrijk dat business angels eenvoudiger regelmatig financiering gaan verstrekken aan startende ondernemers met groeipotentie. Deze investeerders verwachten een hoger rendement en zullen ook vaak in aandelen (of converteerbare leningen) willen deelnemen.

Achtergrond rapporten:

Bron: MKB Financiering