Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Tweede Kamer akkoord met uitbreiding briefgeheim met digitale communicatie

De Tweede Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met een voorstel tot grondwetswijziging van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om digitale communicatie ook onder het briefgeheim te laten vallen.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim, maar in het voorstel dat dinsdag door de Tweede Kamer is aangenomen staat: ‘ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’

Daarmee valt ook digitale communicatie via bijvoorbeeld WhatsApp, e-mail of sms eronder.

Het voorstel voor een grondwetswijziging werd begin 2014 ingediend door het kabinet. Het is nu ter beoordeling naar de Eerste Kamer gestuurd.

Huidige regels

Het huidige artikel 13 van de Grondwet luidt vooralsnog als volgt:

“1 Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

2 Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.”

Nieuwe regels

Volgens het wetsvoorstel dat dinsdag door de Tweede Kamer is aangenomen moet het nieuwe artikel 13 van de Grondwet er als volgt uit gaan zien:

“1 Ieder heeft recht op eerbiedingen van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.

2 Beperking van dit recht is mogelijk in de gevallen bij de wet bepaald met machtiging van de rechter of, in het belang van de nationale veiligheid, met machtiging van een of meer bij de wet aangewezen ministers.

3 De wet stelt regels ter bescherming van het brief- en telecommunicatiegeheim.”

Door deze aanpassing van artikel 13 zullen ook E-mail, SMS, WhatsApp en andere vormen van telecommunicatie de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid krijgen. Dit alles met de achterliggende gedachte om artikel 13 techniekonafhankelijk te maken.

Uitzonderingen

Er blijven uitzonderingen bestaan voor inzage in communicatie door politie en inlichtingendiensten, met toestemming van een “bevoegde autoriteit”. Bij de politie is dit de rechter en bij inlichtingendiensten is dat de minister van Binnenlandse Zaken voor de AIVD, of de minister van Defensie voor de MIVD.

Het voorstel werd in juli 2014 ingediend door het kabinet en kreeg toen onder andere kritiek van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, die graag had gezien dat ook voor inzage door inlichtingendiensten rechterlijke toestemming nodig zou zijn. Daar blijkt geen gehoor aan gegeven te zijn in het gister unaniem aangenomen voorstel tot grondwetswijziging.

Het voorstel ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer en wij zullen de ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel nauwlettend in de gaten houden. Wordt dus vervolgd…

Bron : Michiel van der Zijpp, NU.nl

Bron : Privacybarometer

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...