Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Tweede Kamer: Autoriteit Persoonsgegevens moet niet streng handhaven

Dinsdag 13 maart 2018 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Nederlandse invulling voor de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij nam de Kamer een motie aan die de Autoriteit Persoonsgegevens oproept de nieuwe wet voorlopig niet streng te handhaven.

De uitvoeringswet (toelichting) is nodig om de nieuwe Europese privacyregels per 25 mei 2018 van kracht te laten zijn. De nieuwe privacyregels gelden in de gehele EU en zijn in principe in elk land hetzelfde. Wel is er ruimte om op bepaalde punten een nationale aanpassing te maken. Soms is dat noodzakelijk. Zo wordt er in de Europese wet gesproken over een toezichthouder, maar elk land moet dan in eigen wetgeving de toezichthouder aanwijzen en bepalen hoe die wordt ingericht. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Daarnaast laat de Europese privacywet op bepaalde onderwerpen ruimte voor een nationale invulling omdat de Europese landen over de invulling daarvan van mening verschillen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (artikel 9 AVG) waaronder etnische, politieke, religieuze, medische, seksuele en strafrechtelijke gegevens. Ook de benodigde wettelijke grondslag voordat gegevens rechtmatig verwerkt mogen worden (artikel 6 AVG) en bijvoorbeeld de leeftijd waarop kinderen zelfstandig over hun gegevens mogen beslissen (artikel 8 AVG) kunnen nationaal verder worden ingevuld.

In het Nederlandse wetsvoorstel is zoveel mogelijk aangesloten bij het juridisch kader dat door de Wet bescherming persoonsgegevens is vormgegeven.

Niet te streng

De Tweede Kamer nam bij dit wetsvoorstel een motie aan waarin de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt gevraagd niet te streng te zijn bij het handhaven van de nieuwe regels. Dit gebeurde op voorstel van VVD, D66, ChristenUnie, CDA en de SGP. De AP zou zich volgens deze partijen “primair [moeten] richten op voorlichting en hulp bij de interpretatie en uitvoering van de regelgeving”. Alleen bij bewuste schendingen zou de AP mogen handhaven.

GroenLinks diende nog een opvallend wijzigingsvoorstel in. Met de wijziging zouden organisaties, zoals telecom- en internetbedrijven op hoofdlijnen moeten rapporteren welke medewerking zij de inlichtingendiensten hebben verleend bij het verstrekken van gegevens. Dit wijzigingsvoorstel is niet aangenomen.

Zodra de nieuwe privacyregels van kracht worden, vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens. De wet wordt na drie jaar geëvalueerd.

Bron: Privacy Barometer

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...