Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Tweede Kamer: verhoging tarieven gerechtsdeurwaarders
per 1 juli 2021

De Tweede Kamer wil de voorgenomen verhoging van de wettelijke tarieven voor gerechtsdeurwaarders uitstellen tot 1 juli 2021. De motie van Marijke van Beukering (D66) en Jasper van Dijk (SP) die daartoe oproept werd met algemene stemmen aangenomen. De KBvG heeft begrip voor het uitstel, gezien de coronacrisis.

“Gezien de bijzondere omstandigheden kunnen we leven met de wens van de kamer,” zegt Michael Brouwer, voorzitter van de KBvG. “Tegelijk wachten gerechtsdeurwaarders al jaren op deze tariefsverhoging: we werken al zes jaar onder de kostprijs. Dus ik roep de minister op om dan ook uitvoering aan te geven aan de motie, en de tariefswijziging echt in te voeren per 1 juli.”

Rechtvaardig onderbouwd tarief

De KBvG is blij dat de motie met zoveel woorden erkent dat de verhoging van de tarieven ‘onderdeel is van een bredere set noodzakelijke hervormingen’. De commissie Oskam adviseerde al in 2019 om de tarieven te verhogen én de marktwerking in te perken. De Tweede Kamer stemde in met beide voorstellen.

Brouwer: “Als KBvG hebben we vooruitlopend op de tariefswijziging de marktwerking beperkt met de Verordening Grenzen Tariefmodellen, die al sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Hierdoor zijn bijvoorbeeld kick back fees niet meer mogelijk. Nu is het tijd om ook een rechtvaardig onderbouwd tarief in te voeren. Ambtshandelingen als dagvaarden en beslagleggen moeten aan de hoogste normen van zorgvuldigheid voldoen. Een redelijke vergoeding die de bestede tijd en gemaakte onkosten dekt, past daarbij.”

Innovaties voor de hele schuldketen

Brouwer wijst bovendien op de nodige innovaties die gerechtsdeurwaarders de afgelopen jaren doorvoerden, zoals Schuldenwijzer, de vereenvoudigde beslagvrije voet en de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH). “Vanuit onze expertise dragen we ons steentje bij aan het structureel verbeteren van de schuldenaanpak, en investeren we in concrete oplossingen voor de hele schuldenketen. Dat is het bredere kader waarbinnen de verhoging van de tarieven is beoordeeld.”

Bron: executivefinance.nl

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...