Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) & identificatie

Coface valt als financiële dienstverlener niet alleen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar ook onder de werking van de Sanctiewet. Op grond van de Sanctiewet is het Coface onder andere verboden om zaken te doen met een onderneming als er tegen de UBO van die onderneming een (inter)nationale sanctie is opgelegd. Daarom is Coface verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te stellen en vast te leggen voordat er een zakelijke relatie wordt aangegaan en deze identiteit.

De UBO van een juridische entiteit is onder andere iedere natuurlijke persoon die direct of indirect:
• een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
• minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of
• begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Hoe bepalen wij de UBO?

Om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n) bij cliënten vast te stellen, laten wij een UBO-verklaring ondertekenen. Hierin geeft de cliënt de gegevens van alle uiteindelijk belanghebbenden met een belang van 25% of meer op en bevestigt de cliënt om Coface op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.
De UBO-verklaring is als pdf te downloaden op onze website http://www.coface.nl/Service/Downloadcenter/Kredietverzekering. lees meer:  UBO verklaring

Gerelateerde artikelen

Economisch beeld minder gunstig

Economisch beeld minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september minder gunstig dan een maand eerder, meldt het CBS. ...

Minnelijk schuldhulptraject moet beter

Minnelijk schuldhulptraject moet beter

Gemeenten moeten de mogelijkheden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beter benutten. Niet alle gemeenten maken daar nu optimaal geb...

© 2019 VCMB Maatwerk software door Way2Web

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...