Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Update initiatiefnota late betalingen

Een aandachtspunt van de Haagse Commissie van VCMB & VVCM is de kwestie van de zgn. ‘Late betalingen’. Al vanaf 2013 is de Europese richtlijn achterstallige betalingen van kracht, die een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voorschrijft. Daar mag alleen van worden afgeweken als beide partijen daarmee instemmen, maar een afwijkende betalingstermijn mag nooit langer mag worden overeengekomen dan 60 dagen. Daarvan mag alleen in ‘uitzonderlijke’ gevallen worden afgeweken, waarbij deze betalingstermijn expliciet moet zijn overeengekomen en die niet ‘grossly unfair’ is voor een van de betrokken partijen.

Wordt niet op tijd betaald, dan mag (minimaal) € 40,- aan invorderingskosten worden berekend, naast een rentevergoeding van tenminste 8% boven het referentietarief van de Europese Centrale Bank.

Jammer genoeg heeft de richtlijn nauwelijks tot geen effect. De inkoopmacht van de kopende partij brengt met zich mee dat een MKB’er zijn recht niet gaat halen bij te late betaling. Bang om de klandizie te verliezen.

Initiatiefwet CDA | Ondernemend Nederland

Hans Biesheuvel van ONL en Agnes Mulder van CDA hebben in samenwerking een initiatiefvoorstel voorgelegd aan de tweede kamer, waarin ze bepleiten dat wanneer een factuur na 60 dagen nog niet betaald is, er een wettelijk vastgelegde vergoeding verschuldigd is van 8%. De tweede kamer ondersteunt dit voorstel.

De Haagsche commissie is over de materie door beide partijen geconsulteerd. Ons standpunt is dat een kleine middenstander niet geholpen is met een rentevergoeding, maar juist met snelle betaling. Omdenkend zou je in de rentevergoeding zelfs een legitimatie kunnen zien voor (de veel te) late betaling.

We vinden het daarbij opvallend dat een initiatiefwetsvoorstel door de 2e kamer wordt aangenomen, terwijl er al sinds 2013 Europese wetgeving is die exact hetzelfde regelt. En in de praktijk een papieren tijger* blijkt te zijn.

MKB-Nederland opent meldpunt late betalingen

Begin 2015 deelden we onze ideeën over een oplossing voor late betalingen met MKB Nederland tijdens een werklunch met voorzitter Michaël van Straalen. Die ideeën werden op 1 februari jl. door MKB Nederland vertaald in het meldpunt late betalingen. Daar kunnen ondernemers die te laat betaald worden of onder druk gezet worden om een langere betalingstermijn te accepteren dat melden. Waarna MKB Nederland actief contact zoekt met de boosdoener om die op andere gedachten te brengen. Als de actie niet binnen afzienbare tijd verbetering oplevert, overweegt de ondernemersorganisatie een zwarte lijst aan te leggen. “Als stok achter de deur.”

MKB-Nederland zegt in haar persbericht de aandacht van ONL en CDA voor de problematiek te waarderen. Jammer genoeg resulteert die aandacht (van drie hier genoemde partijen) naar de mening van de Haagsche commissie nog niet in een effectieve aanpak van deze problematiek.

Wat vindt de Haagse Commissie?

Het Europese Late Payment Directive uit 2013 komt niet uit de verf, omdat handhaving en sanctionering ontbreekt. Door de overheid wordt overtreding momenteel niet actief gesignaleerd, laat staan actief gesanctioneerd.

Een (overheids)meldpunt in combinatie met handhaving en sanctionering bij overtreding levert de meeste (betalingstermijn)winst op voor het MKB.

*EY rapport EU Late Payment Directive een papieren tijger, februari 2014

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...