Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Update internetconsultatie wetsvoorstel
kwaliteit incassodienstverlening

Op 04 februari 2020 heeft het ministerie van justitie en veiligheid het wetsvoorstel kwaliteit incassodienst verlening (Wki) gepubliceerd op internet ter consultatie. Tot en met 18 maart 2020 was er gelegenheid om een reactie te plaatsen bij dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is te vinden via https://www.internetconsultatie.nl/kwaliteitincassodienstverlening.

Haagse Commissie

De Haagse Commissie is van meet af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wet. Vanaf de eerste bijeenkomst in kleine kring in 2016, die was opgezet door Carla Schouten (CU) en mevrouw Keklik Yucel, tot en met de laatste bijeenkomst in december 2019 waar alle marktpartijen hun laatste zegje konden doen.

Zowel de Haagse Commissie als een aantal afzonderlijke leden zijn daarnaast individueel geraadpleegd door de ambtenaren van het ministerie die dit wetsvoorstel hebben geschreven. Daardoor hebben we een sterke inbreng gehad op het wetsvoorstel.

De Haagse Commissie heeft bij de internetconsultatie om extra aandacht gevraagd voor de positie van incassodienstverleners die incassozaken behandelen op eenmanszaken, VOF’s en commanditaire vennootschappen en daarbij verzocht om deze groep niet op een hoop te gooien met particulieren. De eerste groep neemt deel aan het handelsverkeer en wordt ook in andere wet- en regelgeving niet onder de groep particulieren geschaard.

Ook hebben wij verzocht om bij de regelgeving over de incassotarieven het onderscheid tussen vorderingen op particulieren en vorderingen op bedrijven nader te verduidelijken. In het geval handelspartijen daar zelf geen regeling voor zijn overeengekomen, zou er voor handelstransacties een B2B-incassokostenstaffel moeten komen. Ofschoon het geen onderwerp was van het wetsvoorstel, hebben wij toch gemeend het ontbreken van de B2B- incassokostenstaffel onder de aandacht van het ministerie te moeten brengen.

We zullen jullie van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het wetsvoorstel op de hoogte blijven houden.

Voor vragen kun je contact opnemen met een e-mail naar info@vcmb.nl

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...