Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

VCMB leden en leden van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus verzorgen belangrijke rol in schuldenpreventie

In april dit jaar startte de samenwerking tussen de VCMB en de NVH. Inmiddels zijn alle leden van de NVH nu ook lid van de VCMB. De leden van de VCMB en de leden van de NVH verzorgen al jarenlang een belangrijke rol in schuldenpreventie. Samenwerking in de keten zorgt voor een nog betere schuldenpreventie. Zo zorgt een kredietwaardigheidstoets voor vroegsignalering en een geïnformeerd besluit bij bedrijven. En verhaalsinformatie zorgt bij het innen van een openstaande vordering, voor een passende betaalregeling. Hiermee voorkomen de leden van VCMB en NVH  onnodige maatschappelijke kosten.

Handelsinformatiebureaus

Handelsinformatiebureaus die lid zijn van de NVH, verbeteren de informatiepositie van organisaties en bedrijven. Hun informatie draagt bij aan de toegankelijkheid van diensten en goederen voor consumenten en bedrijven. Bij de (vrij anonieme) verkoop online helpt informatie over consumenten om bedrijven beter te informeren voor ze een besluit nemen over een transactie. Deze informatie helpt ook bij het voorkomen van identiteitsfraude. Door de juiste informatie krijgen organisaties beter zicht op de (ontwikkeling van de) financiële risico’s. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de preventie van problematische schuldsituaties bij huishoudens en het voorkomen van de daarmee verband houdende maatschappelijke kosten.

Handelsinformatiebureaus verzamelen informatie uit openbare en niet-openbare bronnen. De informatie uit openbare bronnen (bijvoorbeeld het handelsregister, insolventieregister, curatele register, register van schuldsaneringen) zou iedereen kunnen verzamelen. De leden van de NVH  doen dit beroepsmatig en zorgen ervoor dat de informatie doelmatig toegankelijk is en betrouwbaar. Informatie uit niet-openbare bronnen vloeit bijvoorbeeld voort uit een onbetaalde financiële verplichting, waarover betrokkene in een aanmaning door de desbetreffende organisatie is geïnformeerd.

Privacy

Zowel de verkrijging van (bron)data als de verwerking van persoonsgegevens gebeurt door de NVH leden altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving en privacyregels, zoals ook vastgelegd in de Gedragscode van de NVH, die altijd wordt voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het NVH-lidmaatschap is dus een kwaliteitskenmerk. De NVH was in 1993 zelfs één van de eerste verenigingen die een gedragscode opstelde. De NVH-gedragscode vormt dan ook samen met de vigerende privacywetgeving een waarborg voor zorgvuldigheid, kwaliteit en naleven van de beroepsethiek.

Gezien de belangrijke rol van de NVH in de preventie van problematische schuldsituaties bij huishoudens en het voorkomen van onnodige maatschappelijke kosten, volgt de NVH met belangstelling het wetgevingsadvies in het kader van de kredietregistratie. De NVH en haar leden hebben hierover contact met het ministerie van financiën. De NVH heeft aangegeven graag mee te willen werken aan consultatie.

 

 

Gerelateerde artikelen

Achterstallige betalingen stijgen met 75%

Achterstallige betalingen stijgen met 75%

Sinds de uitbraak van het coronavirus moeten veel bedrijven langer wachten op betaling. Een jaar geleden was 32% van de facturen van Nederlandse bedri...

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...