VCMB-thema Den Haag

Bestuurslid en Voorzitter Haagse Commissie Wilbert van de Donk aan het woord

Het VCMB-bestuur heeft vijf thema’s gekozen waar de activiteiten zich dit jaar op richten. Young professionals, het imago van de sector afstoffen en aantrekkelijk maken voor de nieuwe generatie. Internationalisering een belangrijk thema – hoe werkt het in het buitenland en wat kunnen we daarvan leren? Creditmanagement in tijden van crisis is helaas een actueel onderwerp. Maar ontzettend belangrijk vanwege de actuele hoge inflatie en energiearmoede. Innovatie is een onderwerp dat altijd op de VCMB-agenda staat om de ontwikkeling van het vak te stimuleren. Tenslotte Den Haag – VCMB heeft een Haagsche Commissie die in de gaten houdt wat er op het gebied van wet- en regelgeving op ons afkomt en informeert en spreekt in op onderwerpen die creditmanagement raken.

Waarom is Den Haag een belangrijk thema voor VCMB?

De politieke en maatschappelijke aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek is vanaf het kabinet Rutte 3 steeds prominenter geworden. Maar de besluitvorming hierover is erg ad hoc en weinig doordacht, er ontbreekt een consistente overkoepelende visie. Daarbij missen de beleidsmakers objectieve kennis van het creditmanagementvak. De Haagsche Commissie zet zich in om in elke fase van de besluitvorming kennis en informatie te delen die ervoor zorgt dat besluiten evenwichtig en uitvoerbaar zijn, met respect voor alle stakeholders.

Welke meerwaarde leveren we hiermee concrete aan onze leden?

Dat belang overschrijdt de belangen van onze leden. Van groot maatschappelijk belang is dat de aanpak van de schuldenproblematiek niet in vooroordelen verzandt. De maatschappij is gebaat bij een rechtvaardig proces van kredietverlening, (achteraf) betalen en het nakomen van afspraken. De Haagsche voegt aan de besluitvorming in Den Haag het gezichtspunt toe van de creditmanagemement-branche. Daarbij benadrukken we de grote economische en maatschappelijke waarde van de creditmanagementbranche. In de wetenschap dat de beïnvloeding van beeldvorming een langdurig traject is, is dát nu juist de uitdaging voor de leden van de Haagsche.

Welke ontwikkelingen zijn op dit moment belangrijk voor onze leden?

Dat het huidige kabinet er een minister voor Armoedebeleid aanstelde, bevestigt het politieke belang. Maar van inhoudelijk onderbouwde voorstellen voor het Armoedebeleid is jammer genoeg nog weinig gebleken. Voorheen was dit het domein van de minister van J&V, maar ook de ministeries van SZW en Financiën zijn daar nu sterk bij betrokken. Het blijkt lastig om de bedoelingen en belangen van drie ministeries in het beleid te combineren.

De COVID-19 crisis, stikstofcrisis, energiecrisis en hoogoplopende inflatie leggen keer op keer een hoge druk op de politieke besluitvorming. Dat resulteert in noodverbanden en tijdelijke maatregelen, die een integraal en consistent beleid niet verder helpen.

Een voorzichtig positieve ontwikkeling is dat komende wetgeving tegenwoordig via een internetconsultatie wordt voorgelegd aan belangstellenden. Dat biedt VCMB de kans om gevraagd en ongevraagd deskundig advies te geven over nieuwe wetgeving.

Welke activiteiten en samenwerkingen zien jullie op dit thema?

Vooral aan de achterkant van de keten (incasso en gerechtelijk) weten we de ketenpartners (VVCM, NVI en KBvG) goed te vinden. Onderlinge afstemming van de reactie op internetconsultaties krijgt daardoor steeds meer vorm. Daarnaast blijven we gezamenlijk werken aan de versterking van de positie van de schuldeiser. Stakeholdermanagement is ook hier van groot belang.

Aan de voorkant van de keten zoeken we continue naar gesprekspartners en medestanders in de Haagsche politiek, op de ministeries en bij andere brancheverenigingen.

We breiden de aandachtsgebieden van de Haagse Commissie uit naar de diversiteit aan activiteiten van onze leden, waarvoor we bijvoorbeeld de komende regelgeving over de inzet van AI voor creditmanagement en kredietverlening op de voet volgen.

Met dank aan Wilbert van de Donk