VCMB-thema Internationalisering

Bestuursleden Johan Geeroms en Herman Peeters aan het woord

Waarom internationalisering als VCMB-thema?

Een aantal VCMB-leden werkt al internationaal. Andere leden kijken daar met belangstelling naar. VCMB wil de leden daarbij ondersteunen. Zakendoen in het buitenland vereist onder andere kennis van de economische jurisprudentie en welke effecten dat heeft op de afspraken die je maakt. In Duitsland kennen ze bijvoorbeeld het ‘verlengd eigendomsvoorbehoud’. Dat biedt veel meer bescherming aan de verkoper dan in het Nederlandse recht. Dat soort praktische kennis willen we beschikbaar maken voor onze leden door samenwerking te zoeken met creditmanagementbrancheorganisaties in het buitenland.

Creditmanagement en complexe supply chains

Nederland is een handelsland. Na de Verenigde Staten zijn we wereldwijd de grootste exporteur van agrifood-producten. Ons handelssaldo – de totale waarde van onze export, minus de waarde van onze import – is in Q1 dit jaar 23,7 miljard en 1.3 miljard hoger dan vorig jaar. Internationale handel is essentieel voor de Nederlandse economie.

Fysieke afstand tussen handelspartners zorgt voor complexe supply chains. Hoe meer schakels in de keten, hoe belangrijker de rol van creditmanagement wordt. Actuele kennis over de reputatie en kredietwaardigheid van de bedrijven waarmee je zakendoet en de andere schakels in de keten is voor creditmanagers enorm belangrijk om een afweging te kunnen maken van de risico’s. Dat geldt precies zo voor consumenten die via E-Commerce aankopen doen over de grens.

Meer schakels in de keten brengt ook een groter risico op verstoringen met zich mee. Denk aan het zero-covidbeleid van China of een containerschip dat het Suezkanaal blokkeert. Dat heeft een beweging in gang gezet dat we onze handelspartners liever dichter bij huis zoeken. Onze buurlanden zijn sowieso al onze belangrijkste handelspartners. Daarom is de focus van het VCMB-bestuur om in de buurlanden contact te leggen met CM-brancheverenigingen om kennis en informatie uit te wisselen.

Internationaal grote verschillen op creditmanagementgebied

Vergeleken met de buitenlanden zijn de achterstanden en afschrijvingen in Nederland voor zowel zakelijke- als consumentenvorderingen laag. We zien bijvoorbeeld dat in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de gemiddelde waarde van de oninbare vorderingen fors hoger is. Dat is voor een deel cultureel bepaald, maar het is ook zeker te danken aan de professionaliteit van Nederlands creditmanagement. We zijn vakmatig en op het gebied van data en digitalisering verder dan de meeste van onze buitenlandse collega’s. VCMB is van plan om die kennis en ervaring te ‘exporteren’ naar buitenlandse brancheverenigingen. Vooropgesteld dat de samenwerking wederkerig is.  In samenwerking met buitenlandse brancheverenigingen gaat VCMB haar leden informeren en ontzorgen als ze internationaal zakendoen of willen gaan doen.

Hoe wordt het thema internationaliseren verder uitgewerkt?

Internationalisering is een nieuw thema voor VCMB, waarvoor de input van onze leden medebepalend is hoe we ermee aan de slag gaan. We gaan om te beginnen inventariseren bij onze leden met welke buitenlandse brancheverenigingen we contact moeten leggen. We gaan daarover ook in gesprek met onze leden die al internationaal zakendoen. Via hun buitenlandse relaties kunnen we snel in contact komen met de juiste gesprekspartners bij de buitenlandse brancheverenigingen. Daarnaast gaan we roundtables en lunchbijeenkomsten organiseren om de bestaande kennis over internationaal creditmanagement in ons eigen netwerk in kaart te brengen en om op te halen waar onze leden bij ontzorgd willen worden. Verder willen we via onze eigen en sociale kanalen nieuws en relevante informatie delen over internationale ontwikkelingen op creditmanagementgebied.

Met dank aan Johan Geeroms en Herman Peeters