VCMB Thema – Young Professionals

Nieuw hoofdstuk Gen Z – Verlangen naar Verandering

Must-Read voor wie jong talent zoekt

Tijdens de Credit Expo op 8 november 2022 heeft dr. Jos Ahlers, coauteur van Gen Z – Verlangen naar verandering een drukbezochte presentatie verzorgd waarin hij Generatie Z (geboren tussen 1996 en 2012) typeerde en vergeleek met voorgaande generaties Millennials, Generatie-X en Babyboomers. Omdat er ondertussen meer dan 30.000 exemplaren zijn verkocht, is een gratis digitaal hoofdstuk toegevoegd aan het boek waarin de auteurs hun persoonlijke kijk geven op de meest recente ontwikkelingen in relatie tot Gen Z. Een Must-Read voor branchegenoten die jong talent zoeken voor hun organisatie.

Autonomie is Key voor Gen Z

Gen Z heeft het idee dat je niet kunt vertrouwen op bestuurders, politici en instituten. Omdat die eerder problemen veroorzaken dan oplossingen bieden. Daarom vertrouwen Z’ers vooral op zichzelf. Zelfregie en zelf de touwtjes in handen houden zit er al vroeg in. Als je het idee hebt dat je de kansen niet krijgt, moet je ze zelf creëren. Daar zitten ook positieve kanten aan. Bij Gen Z zien we meer ondernemerschap en meer verstandige keuzes in opleidingen dan bij voorgaande generaties.

Het nieuwe hoofdstuk heeft als titel Gen Z: realisme wint terrein. Je kunt het gratis downloaden op via deze link https://bertramendeleeuw.nl/Genzextra

Het VCMB-bestuur heeft vijf thema’s gekozen waar de activiteiten zich dit jaar op richten. Internationalisering is een belangrijk thema – hoe werkt het in het buitenland en wat kunnen we daarvan leren? Young professionals, het imago van de sector afstoffen en aantrekkelijk maken voor de nieuwe generatie. Den Haag, VCMB heeft een Haagsche Commissie die in de gaten houdt wat er op het gebied van wet- en regelgeving op ons afkomt. Innovatie is een onderwerp dat altijd op de VCMB-agenda staat om de ontwikkeling van het vak te stimuleren. Tenslotte Creditmanagement in tijden van crisis. Helaas een actueel onderwerp. Maar ontzettend belangrijk vanwege de actuele hoge inflatie en energiearmoede.